BMETE11BG05

Tantárgy adatok
Tárgy címe: Mérnöki fizika (német)
Neptun kód: BMETE11BG05
Felelős oktató: Dr. Kocsányi László
Képzés: Mérnökoktatás
Tantárgy adatlapja: BMETE11BG05
Követelmények, Információk

Aktuális információk

Aktuális információk a tárgy fizipedia oldalán.

Az oldal fejlesztés alatt áll!

Tárgy adatok (2019. őszi félév)

Előadók: Márkus Ferenc és Varga Gábor (TTK  Fizika Tanszék)

Tantárgykód: TE11BG05
Követelmények: 3/0/0/f
Kredit: 3
Nyelv: magyar
Félévközi számonkérések: Két 90 perces zárthelyi órarendi időpontokban (Nagy zh 1 és Nagy zh 2)
Nagy zh 1: A GA0 kurzus 2019. október 15.; a GB0 kurzus 2019. október 24. (mindkettő órarendi időben)
Nagy zh 2: A GA0 kurzus 2019. december 3.; a GB0 kurzus 2019. december 5. (mindkettő órarendi időben)
PótNagy zh (a szorgalmi időszakban; a neptunbeli jelentkeztetőn jelentkezni kell): Figyelem: Megírása esetén ennek a jegye számít!!!
PótPótNagy zh (pótlások hetében, a neptunban jelentkezni kell): Figyelem: Megírása esetén ennek a jegye számít!!!
 
Félévi számonkérések értékelése: 
 
A két Nagy zh külön-külön 50 pontos. (Az első a mechanika, a második az elektrodinamika anyagrészből van.) Egyiknél sincs minimális elérési pontszám. A két dolgozat pontszámai összeadódnak. 0-39 elégtelen, 40-54 elégséges, 55-69 közepes, 70-84 jó, 85-100 jeles.
 
Javítani/pótolni a PótNagy zh-n lehet. A dolgozat az egész félévi anyagból van, 50 pontos. Ennek a dolgozatnak a jegye számít. (Azaz felülírja a Nagyzh-kon elért eredményt.) 0-19 elégtelen,
20-27 elégséges, 28-34 közepes, 35-42 jó, 43-50 jeles.
 
Ismételeten javítani/pótolni a PótPótNagy zh-n lehet. A dolgozat az egész félévi anyagból van, 50 pontos. Ennek a dolgozatnak a jegye számít. (Azaz felülírja a Nagyzh-kon és a Pót zh-n elért eredményt.) 0-19 elégtelen, 20-27 elégséges, 28-34 közepes, 35-42 jó, 43-50 jeles.
 
 

Friss információk 

 
Zh feladatsorok alább!!!
A mechanika és elektrodinamika előadások anyaga -- alább!!
Minta zh feladatsor -- alább!!!
 
 

A tantárgy célkitűzése

 
A BME Fizika Intézet a mérnöki hallgatók fizika oktatásában jelentős szemléletváltást kíván bevezetni. A Fizika oktatás komoly problémája – mind középiskolai, mind egyetemi szinten – hogy az átadott ismeretek „absztrakt elméletek” szintjén maradnak, és a hallgatókban nem kapcsolódnak össze a fizikából tanult elvek a mindennapi életben tapasztalt jelenségekkel. Az alkotó mérnöki munka fontos részét képezi a természettudományos ismeretek kreatív alkalmazása, amit jól szemléltet az elmúlt évszázadban elért hihetetlen műszaki és informatikai fejlődés. Számtalan – ma már hétköznapinak számító – eszközt sorolhatnánk fel, melyeket modern fizikai alapkutatásokból kiinduló komoly mérnöki fejlesztéseknek köszönhetünk. Ezek alapján a képzésben nagy hangsúlyt kívánunk fektetni a fizika elveinek alkalmazására, mind a „hétköznapi jelenségek” megértése, mind a modern elektronikai/informatikai eszközök működési elveinek megismerése terén. Ezenkívül a képzésben kiemelkedő szerepet kapnak a fizikai alapjelenségeket bemutató demonstrációs kísérletek.
 
 

Tantárgyi tematika

 
1. Tér és idő
2. Erő és mozgás
3. Megmaradási törvények a fizikában
4. Rezgések és hullámok
5. Elektrosztatika
6. Az elektromos áram
7. Elektromos töltések mozgása statikus mágneses térben
8. Mozgó töltések és áramok által keltett tér
9. Időben változó elektromos és mágneses terek kapcsolata
10. Mágnesség és mágneses adattárolás
11. Egyszerű RL, RC, RLC körök megoldásai
12. Életünk és az elektromágneses hullámok
13. Optika és információ

 

Zárthelyi feladatsorok

 
*[[Media:1_dolgozat_20171010.pdf|1. zh 2017. október 10.]]
 
*[[Media:1_dolgozat_20171012.pdf|1. zh 2017. október 12.]]
 
*[[Media:1_dolgozat_20180309.pdf|1. zh 2018. március 9.]]
 
*[[Media:1_dolgozat_20180313_megoldas.pdf|1. zh: feladat és mondatkiegészítés megoldások (2018. március 9.)]]
 
*[[Media:1_dolgozat_20180313.pdf|1. zh 2018. március 13.]]
 
*[[Media:1_ZH_2018_X_09_vg.pdf| 1. zh 2018. október 9.]]
 
*[[Media:1_dolgozat_20181018.pdf| 1. zh 2018. október 18.]]
 
*[[Media:2_dolgozat_2017_12_05_vg.pdf|2. zh 2017. december 5.]]
 
*[[Media:2_dolgozat_20171207.pdf|2. zh 2017. december 7.]]
 
*[[Media:2_dolgozat_20180515.pdf|2. zh 2018. május 15.]]
 
*[[Media:2_dolgozat_20180518.pdf|2. zh 2018. május 18.]]
 
*[[Media:2_dolgozat_20181129.pdf|2. zh 2018. november 29.]]
 
*[[Media:potzh_dolgozat_20171211.pdf|pótzh 2017. december 11.]]
 
*[[Media:potzh_dolgozat_20180523.pdf|pótzh 2017. május 23.]]
 
*[[Media:potzh_dolgozat_20181207.pdf|pótzh 2018. december 7.]]
 
 

Gyakorló feladatok, minta zh-k

 
*[[Media:feladatgyujtemeny_20181106.pdf‎|Feladatgyűjtemény: feladatok és megoldásai]]

 

Ajánlott irodalom 

 
A. Hudson - R. Nelson: Útban a modern fizikához