BMETE11AX55

Tantárgy adatok
Tárgy címe: Fizika 1M
Neptun kód: BMETE11AX55
Felelős oktató: Dr. Papp Zsolt József
Képzés: Mérnökoktatás
Tantárgy adatlapja: BMETE11AX55
Követelmények, Információk
Célkitűzés
 
A klasszikus mechanika, a hullámtan és a termodinamika alapjainak megismerése és fizikai szemlélet elsajátítása.
 
Tematika
 
Matematikai alapok (differenciál és integrálszámítás alapjai), kinematika (1D mozgás: sebesség, gyorsulás, elmozdulás,  stb.), kinematika (2D és 3D mozgás: sebesség, gyorsulás, elmozdulás, stb.), dinamika (mozgásegyenlet, Newton,  axiómák, erők, mozgástörvény), munka, energia (mozgási energia, munka, teljesítmény, munkatétel), potenciális energia (energia megmaradás, disszipatív erők, konzervatív erők, stb), pontrendszerek (impulzus megmaradás, ütközések, stb.), forgó és gördülő mozgás (mozgás egyenlet, perdület megmaradás, forgási energia), regzések (harmonikus rezgés, csillapított és kényszerrezgés, rezonancia, stb.), hullámtan (hullámterjedés, állóhullámok, Doppler-effektus, hangintenzitás, stb.), hidrosztatika és hidrodinamika (nyomás, Pascal törv., Bernoulli törv., stb.), fenomenológikus termodinamika (ideális gáz, termodinamika 0. és 1. főtétele, stb.), kinetikus gázelmélet alapjai (átlagsebesség, ekvipartíció tétele, belső energia, stb.), hőerőgép, hűtőgép, hőpumpa, entrópia, a termodinamika 2. főtétele, stb.
 
Előadások
 
Péntek 8.15 - 11.00 h  QAF16-os terem
 
Az előadások videói a microsoft TEAMS-en a "Fizika 1M 2022" nevű csoportban az osztályanyagok között lesznek megtalálhatók az előadások után. Ennek kódja és linkje:
 
Kód:  
Link: 
Feltöltés folyamatos.
 
 
ZH időpontok
 
1. Zh: a 6. héten: pontos időpont és helyszín később
2. Zh: a 11. héten: pontos időpont és helyszín később
 
1. pót Zh a 13. héten (pontos időpont később)
 
2. pót Zh a 14. héten (pontos időpont később)
 
Pót-pót Zh: a pótlási héten (pontos időpont később)
 
A zh eredmények PDF formában a microsoft TEAMS-en a "Fizika 1M 2022." nevű csoportban az osztályanyagok között lesz megtalálható.
 
 
Értékelés
 
A két zh eredményét együttesen figyelembe véve kell a 40%-ot elérni, azaz a min. 80 pontot.
 
Értékelés: 1: 0 - 39 %,   2: 40 - 54 %,    3: 55 - 69 %,    4: 70 - 84 %,    5: 85 - 100 %
 
A zh eredmények alapján megajánlott jegy adható.