BMETE11AX54

Tantárgy adatok
Tárgy címe: Bevezető fizika M
Neptun kód: BMETE11AX54
Felelős oktató: Dr. Papp Zsolt József
Képzés: Mérnökoktatás
Tantárgy adatlapja: BMETE11AX54
Követelmények, Információk

GTK Műszaki menedzser BSc szak szabadon választható felzárkóztató tárgya 2022 őszétől.

 

Célkitűzés
 
A klasszikus mechanika, a hullámtan és a termodinamika alapjainak megismerése mellett a példamegoldó készség fejlesztése.
 
Tematika
 
A gyakorlatokon az előadásokhoz kapcsolódó feladatok közös megoldása és H. F.
 
Gyakorlatok
 
Csütörtök 8.15 - 10.00 h  QAF16-os terem
 
A gyakorlatok  faladatai a microsoft TEAMS-en a "Fizika 1M 2022" nevű csoportban az osztályanyagok között lesznek megtalálhatók. Ennek kódja és linkje:
 
Kód:  
Link: 
Feltöltés folyamatos.
 
 
ZH időpontok
 
1. Zh: a 5. héten: pontos időpont és helyszín később
2. Zh: a 10. héten: pontos időpont és helyszín később
 
1. pót Zh a 13. héten (pontos időpont később)
 
2. pót Zh a 14. héten (pontos időpont később)
 
Pót-pót Zh: a pótlási héten (pontos időpont később)
 
A zh eredmények PDF formában a microsoft TEAMS-en a "Fizika 1M 2022." nevű csoportban az osztályanyagok között lesz megtalálható.
 
 
Értékelés
 
A két zh eredményét együttesen figyelembe véve kell a 40%-ot elérni, azaz a min. 80 pontot.
 
Értékelés: 1: 0 - 39 %,   2: 40 - 54 %,    3: 55 - 69 %,    4: 70 - 84 %,    5: 85 - 100 %
 
A zh eredmények alapján kapható aláírás és évközi jegy. (Az aláíráshoz legalább 70% jelenlét szükséges.)