BMETE11AX53

Tantárgy adatok
Tárgy címe: Fizika i
Neptun kód: BMETE11AX53
Felelős oktató: Dr. Kornis János
Képzés: Mérnökoktatás
Tantárgy adatlapja: BMETE11AX53
Követelmények, Információk

A VIK mérnökinformatikus képzésének kötelező tárgya.

Tematika

1. hét:   Pontrendszerek dinamikája. Newton törvények alkalmazása pontrendszerekre.  Merev testek mozgása, tömegközéppontja, impulzusa és perdülete, a tehetetlenségi nyomaték fogalma. Forgató nyomaték. Munka, teljesítmény és energia forgó mozgásnál. Gördülő mozgás. Perdület megmaradás.

2-3. hét: Rezgések, hullámok. A harmoniklus lineáris oszcillátor. Mozgásegyenlet, mozgásfüggvény, energia. Csillapított- és kényszer rezgés. Hullámok. Hangnullámok. Visszaverődés, törés. Interferencia, diffrakció. Állóhullámok.

4-5. hét: Sztatikus elektromos tér. Elektromos töltés fogalma, Coulomb-törvény. Elektromos térerősség. Gauss-törvény. Elektromos potenciál. Kondenzátorok, a kapacitás fogalma. Az elektrosztatikus tér energiája. Dielektrikumok.

6. hét: Elektromos töltések mozgása statikus mágneses térben. A mágneses tér fogalma. Lorentz-erő. Áramra ható erő mágneses térben. Hall-effektus. A rúdmágnes és a Föld mágneses tere. Mágnesség alapfogalmai, mágneses adattárolás.

7. hét: Mozgó töltések és áramok által keltett tér. A Biot-Savart-törvény. Az Ampere-törvény. Tekercsek mágneses tere.

8. hét: Időben változó elektromos és mágneses terek kapcsolata Faraday-féle indukciótörvény, mozgási indukció. Öninduktivitás és kölcsönös induktivitás. Tekercsek, transzformátorok. Időben változó elektromos tér.

9. hét: Elektromágneses hullámok Maxwell-egyenletek rendszere. Egy speciális megoldás: az elektromágneses hullámok.         

10-11. hét: Optika. A geometriai optika alapjai: törés, visszaverődés, lencsék és tükrök. A fizikai optika, interferencia, diffrakció. A poláros fény. 

12-13. hét: Bevezetés a modern fizikába. A kvantumos jelenségek kísérleti előzményei. A de Broglie hullámok. A Schrödinger egyenlet. Az atomok elektronszerkezete. Az elektron spin. Alagúteffektus. Elektron interferencia, kvantuminformatika.