BMETE11AX39

Tantárgy adatok
Tárgy címe: Görbült téridő
Neptun kód: BMETE11AX39
Felelős oktató: Dr. Bokor Nándor
Képzés: Mérnökoktatás
Tantárgy adatlapja: BMETE11AX39
Követelmények, Információk

A tárgy felvételéhez elvileg nincs előkövetelmény, de a "Görbült téridő" sok szempontból az őszi félévben induló "Személetes relativitáselmélet" c. tárgy folytatásának tekinthető, ezért érdemes először a "Szemléletes relativitáselmélet" tárgyat felvenni.

Az előadások időpontja és helyszíne a 2023-2024. tavaszi félévben:

szerda 16:15-17:45, KF83.

Az aláírás megszerzésének feltétele (normál, jelenléti oktatás esetén): az előadások legalább 70%-án való részvétel.

 

A tárgy tematikája:

Idő és tömeg méterben.

Párhuzamos eltolás. Görbült felületek. Mi a különbség egy keleti irányt tartó és egy északi irányt tartó hajó között? A Gauss-görbület és a Gauss-Bonnet tétel. A Foucault-inga és a délirányt jelző kordé. Felületek metrikája. A Theorema Egregium.

A gravitációról newtoni és einsteini szemmel. Létezik-e a gravitációs erő? A gravitációs kölcsönhatás és az elektromos kölcsönhatás közötti analógia. (A „negatív tömeg“ teljesen analóg a negatív töltéssel?) Einstein játéka és az ekvivalencia-elv. A felhajtóerő paradoxona. A gravitációs vöröseltolódásról egyszerűen.

A téridő görbültsége. Az árapály-gyorsulás. A téridő metrikája. A Maximális Öregedés Elve. Ptolemaiosznak vagy Kopernikusznak van-e igaza? (A Nap kering a Föld körül, vagy a Föld a Nap körül? Van-e egyáltalán különbség? Mi a különbség a ptolemaioszi és a kopernikuszi világkép között?) A geodetikus egyenlet és az Einstein-egyenlet jelentése. A geodetikus deviáció egyenlete és a Riemann-tenzor.

A fekete lyukak körüli téridő metrikája Schwarzschild-koordinátákkal és Painlevé-Gullstrand-koordinátákkal. Az eseményhorizont. Fénykúpdiagramok. Globális mozgásállandók: az energia és az impulzusmomentum. A Merkúr perihélium-vándorlása. A gravitációs lencse és a borospohár. Mi lenne a GPS-ből relativitáselmélet nélkül? Legfeljebb mennyi ideig lehet életben maradni egy fekete lyukban, és mennyi ideig tart az utazás fájdalmas szakasza?

Gravitációs hullámok: miért mutathatók ki fénysugarakkal?

A táguló világegyetem. Miről szól a Hubble-törvény?

Féreglyukak és időutazás.

A tárgyhoz ajánlott könyvek:

E. F. Taylor – J. A. Wheeler: Exploring Black Holes, Addison Wesley Longman 2000. (A könyv második, alaposan átdolgozott kiadása most készül. Az aktuális fejezetváltozatok szabadon és legálisan hozzáférhetőek ezen a linken.)

T. Moore: A General Relativity Workbook, Univ Science Books 2012.

K. Thorne: The Science of Interstellar, W. W. Norton & Co. 2014.

A. Everett - T. Roman: Times Travel and Warp Drives, University of Chicago Press, 2011.

A tárgyhoz tartozó kiegészítő anyagok, elektronikus jegyzetek:

Párhuzamos eltolás, görbült felületek, metrika, Gauss-görbület.

Erő-e a gravitáció? Az ekvivalencia-elv. A Maximális Öregedés Elve. A téridő metrikája.

A felhajtóerő paradoxona.

Az Einstein-egyenlet. A geodetikus egyenlet. A geodetikus deviáció egyenlete.

Gömbszimmetrikus tömeg körüli téridő vákuumban. Fénykúpdiagram, eseményhorizont.

Szabad kő mozgása gömbszimmetrikus tömeg körül. Az energia és az impulzusmomentum, mint mozgásállandók.

A Merkúr perihélium-precessziója.

A GPS-nél fellépő relativisztikus hatások + Meddig lehet életben maradni egy fekete lyukban, és meddig tart az utazás fájdalmas szakasza?

Miért detektálhatók a gravitációs hullámok optikai interferométerrel? (Horváth Anna 3. éves fizikus hallgató által készített Matlab kód a jelenség szimulálására, 2017.)

Miért detektálhatók a gravitációs hullámok optikai interferométerrel? (Fiz. Szemle 2019).

A Hubble-törvényről. Az időutazásról.

A Hubble-törvényről (Fiz. Szemle 2014).

Teljesen analóg-e a "negatív tömeg" a negatív töltéssel? (Hammond: Negative Mass, 2013).

A gravitációról I. (Fiz. Szemle 2014).

A gravitációról II. (Fiz. Szemle 2014).

A Föld: kifordított körhinta (Fiz. Szemle 2019).

Vektorok párhuzamos eltolása I. (Fiz. Szemle 2011).

Vektorok párhuzamos eltolása II. (Fiz. Szemle 2011).

A Vénusz- és Merkúr-átvonulásokról (Fiz. Szemle 2015).

Taylor-Wheeler-Bertschinger: Exploring Black Holes - az átdolgozott kiadás jelenlegi fejezetváltozatai, szerzői engedéllyel

Segédlet: tudnivalók a kontravariáns és kovariáns vektorokról.

Segédlet: abszolút derivált, kovariáns derivált, geodetikus egyenlet, Lie-derivált, Killing-vektor

 

A szóbeli vizsgára kidolgozandó feladatok listája