BMETE11AX12

Tantárgy adatok
Tárgy címe: Bevezető fizika (VBK)
Neptun kód: BMETE11AX12
Felelős oktató: Dr. Wittman Mária
Felelős tanszék: Fizika Tanszék
Képzés: Mérnökoktatás
Tantárgy adatlapja: BMETE11AX12
Követelmények, Információk

Ez a vegyész- és biomérnök alapszakos hallgatók kurzusának honlapja

Aktuális információk

2019/20/2 félév: nem indul kurzus

Koordinátor oktatók: Dr. Wittmann Marian és Dr. Kály-Kullai Kristóf

 

Követelmények

A tantárgy félévközi jeggyel zárul. A jegyet két zárthelyi alapján adjuk. Az elégséges jegy feltétele 40% teljesítése külön-külön mindkét zárthelyin.

Jelenléti követelmény: a gyakorlatok 70%-án való részvétel 13 alkalomra számítva, azaz 9 alkalom.

"Nem teljesített" az eredmény, ha vagy a jelenléti követelmény nem teljesül, vagy egyetlen zárthelyit sem ír valaki.

Pótlások:

Alanyi jogon mindkét zárthelyi külön-külön pótolható a pótlási héten.

Nem írhat pótzh-t az, aki egyetlen rendes zh-t sem írt, illetve nem teljesítette a jelenléti követelményeket.

Ponthatárok

40% -

2

55% -

3

70% -

4

85% -

5

Zárthelyik:

A zárthelyik két részből állnak:

  • feleletválasztós kérdések; pontozásuk: a jó válasz +2 pont, a rossz válasz -1 pont, és ha nincs válasz, 0 pont;
  • a gyakorlatok anyagaként kijelölt számolós feladatok közül 8 db; pontozásuk: 0-6 pont között.

A zárthelyiken csak normál zsebszámológép használható (mobiltelefon nem használható számológépként); függvénytábla, egyéb segédeszköz nem használható.

1. zh: az 1.-5. gyakorlat anyagából 

2. zh: a 6.-10. gyakorlat anyagából 

Pótzh: Mindkét zárthelyi külön-külön pótolható, ill. javítható. Aki beadja, annak a pótzárthelyi eredménye felülírja az addigi eredményt.

Pót-pótzh: A pót-pótzárthelyi fizetős, és az egész félév anyagát tartalmazza (vagyis akinek az egyik zh-ja megvan, annak is az egész félévi anyagból kell írnia).

Segédanyagok

Kötelező feladatgyűjtemény

Dér - Radnai - Soós: Fizikai feladatok I-II (rövidítve DRS)

Ajánlott anyagok

Tankönyvek:

Farkas H. – Wittmann M.: Fizikai alapismeretek (Műegyetemi Kiadó, 60947)

Hudson-Nelson: Útban a modern fizikához

Vermes Miklós: Fizika I-II. ISBN 963004571-0

Ajánlott online segédanyagok:

http://alfa.bme.hu/

Bevezető fizika összefoglalók (Copyright: Pásztor Árpád)

Mintazárthelyik

1. zh:   zh1 feladatlap_20141107    20141107_teszt_mo        zh1_feladatlap_20151019   20151019_teszt_mo

2. zh:   zh2 feladatlap_20141212   20141212_teszt_mo        zh2_feladatlap_20151130   20151130_teszt_mo

zh1 tesztkérdések régi zárthelyikből (megoldás nélkül)

zh2 tesztkérdések régi zárthelyikből (megoldás nélkül)

Tematika

MECHANIKA: Egyenes vonalú mozgások, hajítás. Newton törvényei; lejtő, rugó, csiga, súrlódás. Körmozgások, gravitációs erőtörvény. Impulzus-megmaradási törvény; munka, munkatétel, energia, mechanikai energia megmaradásának törvénye; ütközések.

 

HŐTAN: Az ideális gáz, speciális állapotváltozások. Hőtágulás. A hőtan főtételei.

 

ELEKTRODINAMIKA. Elektrosztatika: elektromos térerősség, feszültség, potenciál; kondenzátorok. Elektromos áram, egyenáramú hálózatok. Mágneses erőtér, Lorentz-erő, áramok mágneses erőtere; váltóáramú impedancia, soros rezgőkör.

 

OPTIKA. Fénytörés, Snellius-Descartes-törvény, lencsék és tükrök képalkotása.