Hírek

Újszerű spin-relaxáció félvezetőkben

A spin-relaxáció elméleti leírása a kulcs a hagyományos elektronika leváltását célzó ún. spintronika kifejlesztéséhez. A BME-n működő MTA PROSPIN Lendület kutatócsoport Scientific Reports-ban megjelent cikkében egy új, eddig nem leírt spin-relaxációs rezsimet azonosítottak, amikor is a relaxáció nem exponenciális. Emellett egy numerikusan jól programozható módszert mutattak be, amivel a bonyolult spin-pálya kölcsönhatással rendelkező anyagok esetére is pontosan megjósolható a spin-relaxációs idő.

Elhunyt Zawadowski Alfréd

Életének 82. évében, augusztus 5-én elhunyt Zawadowski Alfréd, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, a BME Elméleti Fizika Tanszék professzor emeritusa, a BME Fizikai Intézet egykori igazgatója.

 

Zawadowski Alfréd, Frédi halálával a magyar fizika egyik legmarkánsabb, a világon mindenütt ismert és elismert, iskolateremtő alakja távozott közülünk. Az ő tevékenysége alapozta meg a modern hazai szilárdtest fizikai kutatást és oktatást. Új kutatási irányokat jelölt ki, több fizikus generációt nevelt fel, és indított el a tudományos pályán. A BME-n nemzetközi szintű oktató-kutató intézetet hozott létre, az általa elindított kutatási területeken kiemelkedő elméleti és kísérleti eredmények születnek. Munkásságát egyebek mellett Akadémiai Díjjal, Állami Díjjal, illetve Széchenyi-díjjal ismerték el.

 

Zawadowski Frédi halála súlyos veszteség a magyar fizikusközösség, de különösképpen intézetünk számára. Gyászolja minden munkatársa, tanítványa és barátja.

 

 

 

Sikerek a Diákolimpián

A magyar csapat 1 arany- és 4 ezüstéremmel végzett az Indonéziában, július 16. és 24. között megrendezett 48. Nemzetközi Fizikai Diákolimpián.
 
A csapat és eredményeik:
 
Tompa Tamás Lajos aranyérem
Földes Ferenc Gimnázium, 12. oszt.
Felkészítő tanár: Zámborszky Ferenc
 
Kovács Péter Tamás ezüstérem
Zalaegerszegi Zrínyi Miklós Gimnázium, 12. oszt.
Felkészítő tanár: Juhász Tibor, Pálovics Róbert
 
Marozsák Tóbiás ezüstérem
Óbudai Árpád Gimnázium, 11. oszt.
Felkészítő tanár: Gärtner István
 
Nagy Botond ezüstérem
Zalaegerszegi Zrínyi Miklós Gimnázium, 12. oszt.
Felkészítő tanár: Pálovics Róbert
 
Németh Balázs ezüstérem
Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium, 11. oszt.
Felkészítő tanár: Dvorák Cecília, Csefkó Zoltán

 

A csapatot Tasnádi Tamás (BME Matematikai Analízis tanszék) és Vankó Péter (BME Fizika Tanszék) csapatvezetők, valamint Szász Krisztián (BME Fizika Tanszék) megfigyelő kísérte.

A BME legjelentősebb tudományos közleménye 2016-ban

Kormos Márton és Takács Gábor Nature Physics-ben publikált munkája kapta az elismerést.

Márton Kormos, Mario Collura, Gábor Takács, Pasquale Calabrese. Real-time confinement following a quantum quench to a non-integrable model. Nature Physics 13, 246–249 (2017).

A Nature Physicsben megjelent cikk.

A Science Daily-ben megjelent összefoglaló a cikkről.

Az elismerést dokumentáló oklevél (pdf).

Maák Pál és Török János díjai

Maák Pál Andor, az Atomfizika Tanszék egyetemi docense az Eötvös Loránd Fizikai Társulat Bródy Imre-díját kapta "a fizika alkalmazásának területén elért kimagasló eredményért".

Méltatás: "Maák Pál Andor jelentős eredményeket ért el elsősorban az akusztooptikai eszközök és alkalmazásaik kutatása terén. Megtervezte és megvalósította az akusztooptikai szűrőn alapuló impulzus-alakformáló elrendezést femtoszekundumos lézerimpulzusok programozott időbeli alakváltoztatására. Az impulzusalak-fomálást alkalmazta többek között szabadtéri optikai adatátvitelre, amelyre szabadalmat is benyújtott. Az akusztooptikai eltérítők számos változatát dolgozta ki, amelyek különböző alkalmazásokra optimalizáltak: mikro-megmunkáló, holografikus elvű 3D megjelenítő, optikai késleltető művonal radarantennákhoz valamint akuszto-optikai pásztázó elrendezés. Az utóbbi az alapja egy 3D kétfoton- fluoreszcencia mikroszkópnak, amely magyar ipari termékként (Femtonics Kft) világviszonylatban sikeres és több változata világszerte hozzájárul az idegtudomány és más biotechnológiai ágazatok fejlődéséhez. A pásztázóhoz és mikroszkóphoz kapcsolódó kutatás-fejlesztési eredményeket több nemzetközi szabadalom védi."

Török János, az Elméleti Fizika Tanszék docense az Eötvös Loránd Fizikai Társulat Jánossy Lajos-díját kapta "az elméleti és kísérleti kutatások területén elért kimagasló eredményekért".

Méltatás: "Török János a számítógépes fizika kiváló hazai művelője, akinek eredményei különösen a szemcsés anyagok fizikája és a szociális rendszerek hálózatai területén érdemesek díjazásra. Fő eredményei a szemcsés anyagok terén a nyírási sávok szimulációjával és modellezésével, a háromdimenziós nyírás mechanizmusának megértésével és a részecskék alakjától függő nyírási effektusok feltárásával kapcsolatosak. Jelentős alapkutatási tevékenysége mellett közvetlen alkalmazásokban is megmutatta szimulációs technikájának hatékonyságát. A szociális rendszerek tanulmányozásánál figyelemre méltó eredményeket ért el a véleménydinamikai modellek kooperatív környezetekben zajló együttműködési problémáira való kiterjesztésénél és a társadalom multiplex szerkezetével kapcsolatos sajátosságok feltárásánál. Fontos kiemelni, hogy miközben kutatásainak középpontjában a szimulációk állnak, a modellek alkotása és analitikus kezelése terén is jelentős eredményeket ért el."

A fizika mindenkie már harmadszor

Idén harmadik alkalommal rendezte meg az Eötvös Fizikai Társulat az országos "Fizika Mindenkié 3.0" programot. Idén az ELTE-BME közös szervezésében megvalósuló lágymányosi programnak a BME K épülete adott helyet. A program célja az volt, hogy kisiskolásoktól kezdve a nagyszülőkig mindenkinek bemutassa a fizikát mint tudományterületet és a mindennapi életünkben is fontos szerepet játszó jelenségek érdekességeit, aktualitásait.

Fizika_mindenkie_2017_BME_09.jpg
A teljes cikk a BME oldalán itt.

Oldalak