Hírek

MateFizika középiskolásoknak

Idén ismét indul a mateFizika előadássorozat a BME-n: fizika matematikával és kísérletekkel középiskolásoknak. A négy, mindig pénteken délután 3-tól fél 6-ig megtartott előadásból álló sorozaton a részvétel ingyenes, de regisztráció szükséges.

Az első alkalom 2018. február 16-án lesz.

További információk és regisztráció:
 
Előadók: Tasnádi Tamás és Vankó Péter

Gábor Dénes-díj Koppa Pálnak

2017. december 14-én a Parlamentben vette át Gábor Dénes-díját Dr. Koppa Pál Gábor fizikus, a BME tanszékvezető egyetemi tanára. A díjat a holografikus adattárolás, a háromdimenziós képmegjelenítés, az optikai méréstechnika és a komplex optikai rendszerek modellezése terén végzett kutatási-fejlesztési eredményeiért, az e körben szabadalmazott találmányok létrehozásában vállalt alkotó közreműködéséért, a műegyetemi fizikus- és mérnök-képzésben nyújtott, elismerésre méltó oktatói és témavezetői munkásságáért kapta.

Forrás: http://www.gabordenes.hu/gabor-denes-dij-2017-sajtoanyag/

Mágneses skyrmionok

A Fizika Tanszék BME-MTA Magneto-optikai Spektroszkópia Kutatócsoportja két tanulmányt is publikált a Scientific Reports folyóiratban. Az egyik közleményben [1] poláris mágnesek ferroelektromos doménszerkezetét, és azok mágneses skyrmionokra gyakorolt hatását vizsgálták. Másik munkájukban [2] elsőként figyeltek meg egy egzotikus alapállapoti mágneses rendeződést, egy ún. skyrmion-rácsot.

 
[1] Á. Butykai, S. Bordács, I. Kézsmárki, V. Tsurkan, A. Loidl, J. Döring, E. Neuber, P. Milde, S. C. Kehr, L. M. Eng, Characteristics of ferroelectric-ferroelastic domains in Néel-type skyrmion host GaV4S8, Scientific Reports 7, 44663 (2017).
 
[2] S. Bordács, Á. Butykai, B. G. Szigeti, J. S. White, R. Cubitt, A. O. Leonov, S. Widmann, D. Ehlers, H.-A. Krug von Nidda, V. Tsurkan, A. Loidl, I. Kézsmárki, Equilibrium Skyrmion Lattice Ground State in a Polar Easy-plane Magnet, Scientific Reports 7, 7584 (2017).

Új hélium-cseppfolyósító

A Fizika Tanszék a Közép-magyarországi hélium cseppfolyósító és visszagyűjtő rendszer c. VEKOP-2.3.3-15 pályázat keretében 489 705 381 Ft támogatást nyert egy új hélium-cseppfolyósító üzem kialakítására és visszagyűjtő rendszerek telepítésére. A projekt részeként fejlesztések valósulnak meg a BME, ELTE TTK, MTA TTK, MTA EK és az MTA Wigner FK területén is, melyek elősegítik az intézmények szoros együttműködését és a közép-magyarországi régió fenntartható héliumgazdálkodását is.

Oldalak