BMETE15AF49

Tantárgy adatok
Tárgy címe: Kvantummechanika 1
Neptun kód: BMETE15AF49
Felelős oktató: Dr. Szunyogh László
Felelős tanszék: Elméleti Fizika Tanszék
Képzés: BSc fizikus
Tantárgy adatlapja: BMETE15AF49
Követelmények, Információk

Az előadások időpontja és helye: hétfő 12:15-14:00  F3213   minden héten

                                                          szerda 12:30-14:00  F3 mf. 5.  minden második héten

 

Előadó: Szunyogh László (szunyogh@phy.bme.hu)

 

Az előadások és gyakorlatok tematikája

 

A hétfői előadásokon a kötelező törzsanyag kerül ismertetésre, melynek ismerete elegendő (i) a gyakorlatokon vett példák megértéséhez, (ii) az évközi kiszárthelyik, valamint (iii) az írásbeli vizsgazárthelyi sikeres teljesítéséhez, azaz a közepes érdemjegy megszerzéséhez. 

A szerdai előadásokon részletes és mélyebb levezetéseket tartalmazó ismereteket tárgyalunk, melyek tudása szükséges a szóbeli vizsgán a jó és jeles érdemjegy megszerzéséhez.  

Csak a hétfői előadásokon való résztvétel kötelező. A szerdai előadások látogatása is kifejezetten javasolt, de az itt leadott anyag elsajátítható az előadó 'Kvantummechanika 1 szemelvények' jegyzetéből (l. Ajánlott irodalom).  

 

Az aláírás és vizsgára bocsátás feltétele: Kvantummechanika gyakorlat 1 (BMETE15AF28), legalább elégséges jegy

 

Számonkérés:

A második alkalommal kezdve, minden hétfői előadás elején írunk egy fakultatív, 10 perces kiszárthelyi dolgozatot a megelőző előadások anyagából. Ezek 70% feletti teljesítésével megajánlott közepes érdemjegyet lehet szerezni.

Aki a megajánlott jegyét nem fogadja el, illetve nem szerzett megajánlott jegyet, az alábbi két módon vizsgázhat. Ezen lehetőségek közül szabadon lehet választani, de a megszerzett vizsgaeredmény bekerül a Neptunba.

1) Írásbeli vizsgazárthelyi, melyen közepesnél jobb vizsgajegyet nem lehet szerezni. 

2) Szóbeli vizsga, melyen néhány beugró kérdés sikeres megválaszolása után két kidolgozandó tételt kap a hallgató. A felkészülési idő legalább 45 perc. Bármelyik tétel nem elégséges ismerete esetén a vizsga eredménye elégtelen. Az évközi kiszárthelyik 85% feletti teljesítés esetén a hallgató csak egy kidolgozandó tételt kap a szóbeli vizsgán (könnyített vizsga). Jó és jeles érdemjegyet tehát csak szóbeli vizsgán lehet szerezni.

 

Az évközi kiszh-k alapján megajánlott jegyek

 

Vizsgatételek

 

Ajánlott irodalom: