BMETE15AF29

Tantárgy adatok
Tárgy címe: Statisztikus fizika 1
Neptun kód: BMETE15AF29
Felelős oktató: Dr. Zaránd Gergely
Felelős tanszék: Elméleti Fizika Tanszék
Képzés: BSc fizikus
Tantárgy adatlapja: BMETE15AF29
Követelmények, Információk

Statisztikus Fizika 1

Moodle oldal:  https://edu.vik.bme.hu/

Oktató:  Dr. Zaránd Gergely

Órabeosztás illetve StatFiz1 ZH terv: StatFiz1_orabeosztas_2019 (módosított)

Jelenléti követelmények:

 • Részvétel az előadások legalább 50%-án
 • Ellenőrzés: kis zárthelyi minden előadáson / jelenléti ív

Számonkérések:

 • Az első kivételével minden előadás elején egy rövid (kb. 7-10 perces) kis zárthelyi alapvető ismeretekből. 
 • A kis zárthelyik 67% feletti teljesítése esetén megajánljuk a 2 (elégséges), 85% feletti teljesítmény esetén a 3 (közepes), valamint 92,5 % feletti teljesítés esetén a 4 (jó) vizsgajegyet (legalább elégséges gyakorlati jegy esetén).
 • A kis ZH-k közül tetszőleges kettő pótolható, ha valaki nem éri el a minimális szintet. 
 • A megajánlott jegy elfogadásakor, illetve az írásbeli vizsga után is szükséges a ZH-kba való betekintés. Erre a szóbeli vizsgák alkalmával van lehetőség a Fizikai Intézet igazgatói irodájában (F épület III. lh., magasföldszint). 
 • Szóbeli vizsga; a vizsgára bocsátás feltétele az aláírás és legalább elégséges gyakorlati jegy.
 • 67% alatti teljesítmény, ill. az esetleg megajánlott jegy javításának igénye esetén írásbeli vizsgát kell tenni, ennek 

időpontja : 2019. május 29, 9 óra

helyszíne: T 601/2-es terem

 • Sikertelen írásbeli vizsga esetén szóbeli vizsgán lehet javítani.  
 • Mind a szóbeli, mind az írásbeli vizsgán előre kiadott beugrókérdések vannak, amiket hibátlanul meg kell tudni válaszolni.  
 • Fontos: A sikeres beugrót követően a szóbeli vizsgán egy A4-es oldalt, rajta saját kézzel, normál betűmérettel írt képlet-emlékeztetővel, a felkészülési időben (tehát a tétel megismerésétől a vizsga megkezdéséig) lehet használni. (Nem tételenként, hanem összesen egy A4-es oldalról van szó!) Mindenki két-két tételt kap.

Követelmények aláíráshoz:

 • Kis zárthelyik összpontszáma > 33%
 • Jelenléti követelmények teljesítése

Konzultáció:

Letölthető anyagok:

TételekStatFiz1_tetelsor_2019.pdf

Erdemények: Moodle rendszerben lesznek elérhetők (még tanuljuk a rendszert, elnézést a zökkenőkért).

Beugró feladatok: Beugró feladatok 2019

Irodalom: 

Kertész János, Zaránd Gergely, Deák András: Statisztikus Fizika jegyzet

Török János, Kertész János: Statisztikus fizika1  (Kivonat a Török János, Orosz László, Kertész János: Elméleti Fizika 2 jegyzetből)

David Wu and David Chandler: Introduction to Modern Statistical Mechanics (Oxford University Press, 1988)

L.E. Reichl: A Modern Course in Statistical Physics (Wiley-VCH Verlag, 2009)