BMETE15AF27

Tantárgy adatok
Tárgy címe: Kvantummechanika 1
Neptun kód: BMETE15AF27
Felelős oktató: Dr. Szunyogh László
Felelős tanszék: Elméleti Fizika Tanszék
Képzés: BSc fizikus
Tantárgy adatlapja: BMETE15AF27
Követelmények, Információk

Az előadások időpontja és helye: hétfő 12:15-14:00  KF82

Előadó: Szunyogh László (szunyogh@phy.bme.hu)

 

Az előadások és gyakorlatok tematikája  

 

Az aláírás és vizsgára bocsátás feltétele: Kvantummechanika gyakorlat 1 (BMETE15AF28), legalább elégséges jegy

 

Számonkérés:

A második alkalommal kezdve, minden előadás elején írunk egy fakultatív, 10 perces kis ZH-t a megelőző előadás anyagából. Ezek 70% feletti teljesítésével megajánlott közepes érdemjegyet lehet szerezni, 80% feletti teljesítés esetén pedig a hallgató csak egy kidolgozandó tételt kap a szóbeli vizsgán (könnyített vizsga).  

Megajánlott jegy hiányában a vizsgajegyet szóbeli vizsgán lehet megszerezni. Az elégséges, jó és jeles érdemjegyhez mindenképpen szóbeli vizsga szükséges.

A vizsgán egy fő- és egy melléktételt kell kidolgozni. Felkészülési idő: 45 perc.  Bármelyik tétel nem elégséges ismerete esetén a vizsga eredménye elégtelen.

 

Kiszh eredmények

Akinek kék vagy piros színnel jelzett összesített pontszáma van, legalább elégséges gyakorlatjegy megszerzése esetén, ajánlott közepes (3) vizsgajegy jár. Piros szám esetén a hallgató könnyített vizsgát tehet, azaz csak egy tételt kap kidolgozásra a vizsgán.

   

Vizsgatételek

 

Ajánlott irodalom: 

 

A korábban elvézett kurzusok beszámítása:

  1. Aki elvégezte a korábbi "Kvantummechanika" gyakorlatot, a következő lehetőségek közül választhat:
    • levizsgázik a korábbi "Kvantummechanika" előadás anyagából, ami már csak vizsgakurzusként fut, tehát előadás nincs hozzá. Az "Kvantummechanika 1" előadás lefedi a régi anyag alapozó részét.
    • felveszi az új mintatanterv szerinti "Kvantummechanika 1 és 2" tárgyakat. Ekkor a gyakorlati jegyét beszámítjuk "Kvantummechanika 1" gyakorlatként (a "Kvantummechanika 2" gyakorlatot nem váltja ki, mivel az túlnyomórészt új, haladó szintű anyag).
  2. Aki nem szerzett jegyet a korábbi "Kvantummechanika" gyakorlatból, annak át kell térnie az új mintatantervre. Amennyiben mégis az a célja, hogy teljesítse a régi "Kvantummechanika" tárgyat, azt az új tantervben a kötelező "Kvantummechanika 1" és a kötelezően választható "Kvantummechanika 2" tárgyak együttes elvégzésével teheti meg.