BMETE15AF27

Tantárgy adatok
Tárgy címe: Kvantummechanika 1
Neptun kód: BMETE15AF27
Felelős oktató: Dr. Szunyogh László
Felelős tanszék: Elméleti Fizika Tanszék
Képzés: BSc fizikus
Tantárgy adatlapja: BMETE15AF27
Követelmények, Információk

Az előadások időpontja és helye: hétfő 12:15-14:00  F3213

Előadó: Szunyogh László (szunyogh@phy.bme.hu)

 

Az előadások és gyakorlatok tematikája  

 

Az aláírás és vizsgára bocsátás feltétele: Kvantummechanika gyakorlat 1 (BMETE15AF28), legalább elégséges jegy

 

Számonkérés:

A második alkalommal kezdve, minden előadás elején írunk egy fakultatív, 10 perces kis ZH-t a megelőző előadás anyagából. Ezek 70% feletti teljesítésével megajánlott közepes érdemjegyet lehet szerezni, 80% feletti teljesítés esetén pedig a hallgató csak egy kidolgozandó tételt kap a szóbeli vizsgán (könnyített vizsga).  

Megajánlott jegy hiányában a vizsgajegyet szóbeli vizsgán lehet megszerezni. Az elégséges, jó és jeles érdemjegyhez mindenképpen szóbeli vizsga szükséges.

A vizsgán egy fő- és egy melléktételt kell kidolgozni. Felkészülési idő: 45 perc.  Bármelyik tétel nem elégséges ismerete esetén a vizsga eredménye elégtelen.

 

Kiszh eredmények

   

Vizsgatételek

 

Ajánlott irodalom: