BMETE15AF27

Tantárgy adatok
Tárgy címe: Kvantummechanika 1
Neptun kód: BMETE15AF27
Felelős oktató: Dr. Szunyogh László
Felelős tanszék: Elméleti Fizika Tanszék
Képzés: BSc fizikus
Tantárgy adatlapja: BMETE15AF27
Követelmények, Információk

Az előadások időpontja és helye: hétfő 12:15-14:00  F3213

Előadó: Szunyogh László (szunyogh@phy.bme.hu)

 

Az előadások és gyakorlatok tematikája  

 

Az aláírás és vizsgára bocsátás feltétele: Kvantummechanika gyakorlat 1 (BMETE15AF28), legalább elégséges jegy

 

Számonkérés:

A második alkalommal kezdve, minden előadás elején írunk egy fakultatív, 10 perces kis ZH-t a megelőző előadás anyagából. Ezek 70% feletti teljesítésével megajánlott közepes érdemjegyet lehet szerezni, 80% feletti teljesítés esetén pedig a hallgató csak egy kidolgozandó tételt kap a szóbeli vizsgán (könnyített vizsga).  

Megajánlott jegy hiányában a vizsgajegyet szóbeli vizsgán lehet megszerezni. Az elégséges, jó és jeles érdemjegyhez mindenképpen szóbeli vizsga szükséges.

A vizsgán egy fő- és egy melléktételt kell kidolgozni. Felkészülési idő: 45 perc.  Bármelyik tétel nem elégséges ismerete esetén a vizsga eredménye elégtelen.

 

Kiszh eredmények

 

Az összpontszámot mindenkinél 3-mal megemeltem, mert az első kiszh-n olyan példa is volt, mely addig az előadáson nem szerepelt. A megajánlott jegyet a legjobb 9 kiszh eredménye alapján állapítottam meg: 63 pont fölött 3, 81 fölött 4.

 

Akik elfogadják a megajánlott jegyüket, jelentkezzenek be a május 22-i vizsgaalkalomra és ott bejegyzem az érdemjegyet a Neptunba. Akik nem szereztek megajánlott jegyet vagy azt nem fogadják el, június 5-én kedden  9-11 időpontban vizsgazárthelyit írnak. (A helyszín még nem ismert.). A vizsgazárthelyin 20 kérdés lesz többnyire (de nem kizárólagosan) az évközi kiszárthelyik anyagából. A beadott vizsgazárthelyi eredménye felülírja a megajánlott jegyet!

Érdemjegyek: 95-100 pont 5, 80-94 pont 4, 60-79 pont 3, 40-59 pont 2, 0-39 pont 1.

 

A vizsgazárthelyit szóbeli vizsgával lehet kiváltani. Erre a Neptunon kiírt szóbeli vizsgákon lehet bejelentkezni.

 

 Vizsgatételek

 

Ajánlott irodalom: