BMETE11MF36

Tantárgy adatok
Tárgy címe: Nanotechnológia és anyagtudomány
Neptun kód: BMETE11MF36
Felelős oktató: Dr. Csonka Szabolcs
Felelős tanszék: Fizika Tanszék
Képzés: MSc fizikus
Tantárgy adatlapja: BMETE11MF36
Követelmények, Információk

Aktuális információk

A tárgy a nanotechnológia és anyagtudomány terén a legfotosabb trendeket, gyártástechnológiákat és anyagvizsgálati módszereket ismerteti korszerű kutatási és fejlesztési eredmények példáin keresztül.

 
Oktatók: Dr. Csonka Szabolcs egyetemi docens (BME Fizika Tanszék), Dr. Kézsmárki István egyetemi tanár (BME Fizika Tanszék), Dr. Kiss Gábor egyetemi docens (BME Atomfizika Tanszék)
Követelmény: 3/0/0/v/4
Nyelv: magyar
Félévközi számonkérések: -        
A félév végi osztályzat kialakítása szóbeli vizsga alapján történik. 
Konzultációk: egyéni egyeztetés alapján
Az előadások időpontja és helye: szerda 9:30-12:00, F. épület III. lépcsőház 2.emelet 13.
 

Tételsor 2016

 1. Objektumok a nanoskálán, Méretskálák az elektronikában

 2. Bionanotechnológiai példák: vírusok, sejtfal szerkezet, DNA origami, Phage display technika, elektróda vírusokból, gecko szalag,

 3. Nanotechnológia példák a kémiából: Nanokatalizátorok, mesterséges fotoszintézis, fotokatalitikus szénhidrogén bontás.  Akkumulátorok, szuperkapacitások.

 4. Nanotechnológia a napelemekben (Schockley–Queisser limit, multijunction cellák, carrier multiplication, festék cellák)

 5. Pásztázó alagút mikroszkóp. Visszacsatoló áramkör, piezokristályok, konstans áram/konstans magasság mód, mechanikai zajok szigetelése, alagút áram, felbontás, STS, ITS, atomok manipulációja.

 6. Atomerő mikroszkóp 1. Mechanikai alapok, érzékelés módja, felületi erők, laprugó instabilitások, erő-elmozdulás karakterisztika, felbontási korlátok.

 7. Atomerő mikroszkóp 2. Működési módok: statikus/dinamikus, kontakt/nem-kontakt mód. Súrlódási erő mikroszkópia, DFM működési elve. Frekvencia eltolás erőfüggése, atomi felbontás. Tapping mód működési elve.

 8. Kelvin szondás mikroszkóp. Mágneses erő mikroszkóp. Szabályozási kihívások, szórt tér okozta mágneses erő. Mágneses rezonancia erő mikroszkópia.

 9. Pásztázó elektron mikroszkóp. SEM részegységei, működési elve, felbontása. Elektron források, elektron optika mágneses lencsékkel, SEM mélység élessége. Detektorok: SE, BSE, EDS, EBD.

 10. Transzmissziós elektron mikroszkóp. TEM részegységei, működési elve, felbontása. Kép készítési módok. (BF, DF diffrakció). Nagy felbontású TEM. Elektron holográfia. Electron energy loss spectroscopy, Lorentz TEM.  Közeltér mikroszkóp működési elve, felbontása (NSOM).

 11.  Molekulák vibrációs gerjesztései; infravörös- és Raman-aktív gerjesztések; infravörös vibrációs rezgéseknél a dielektromos állandó spektruma, az abszorpciós és reflexiós együttható; transzverzális és longitudinális rezgések

 12. Rezgési módusok és szimmetria kapcsolata molekulákban és kristályokban

 13. Fémes elektronok optikai válasza, dielektromos állandó spektruma és reflexiós együttható a Drude modellben; plazma él, az infravörös és Raman spektroszkópia metodikája,

 14. Hidrogénszerű atom optikai átmenetei; kiválasztási szabályok; félvezetők optikai tulajdonságai; sáv-sáv gerjesztések; exciton gerjesztések

 15. Röntgen spoktroszkópia

 16. Szilícium technológia alapjai, Moore-törvény, planár és 3D tri-gate MOS tranzisztor, litográfia (optikai, e-beam, soft)

 17. MEMS rendszerek, tömbi és felületi mikromechanika, rétegleválasztási technikák, marások (nedves, száraz, Bosch), mikromechanikai példák (konzol, giroszkóp, csatornák). Példa NEMS rendszerekre. Microfluidikai rendszerek, alacsony Reynold-szám következményei.

 18. SIMS és SNMS módszerek.  Működési elvük, felületérzékenységük, a felületről nyerhető információk, kvantitatív mérések korlátai.

 19. XPS és AES módszerek. Működési elv, felületi érzékenység, kinyerhető információk a felületről, összehasonlításuk.

 

ELőADÁSOK

0. Előadás:   Richard P. Feynman: There’s plenty of room at the bottom (1959)

                       Előadás későbbi ismétlése (1984) Video

1-3. Előadás:Bevezetés a Nanotechnológiába

4-5. Előadás: SP Microscopy (STM, AFM, MFM, MRFM)

6. Előadás: Elektron mikroszkópia

7-9. Előadás: Optikai spektroszkópia

10. Előadás: Röntgen spektroszkópia

11. Előadás: Szilícium technológiáktól a MEMS-ig

12. Előadás: Felületvizsgálati módszerek

 

Ajánlott irodalom

Nano blokk:

Douglas Natelson: Nanostructures and Nanotechnology (FI könyvtár)

Stuart Lindsay: Introduction to Nanoscience (FI könyvtár)

Springer Handbook of Nanotechnology

Rainer Waser (Ed.): Nanoelectronics and Information Technology

Optika blokk:

Atkins: Molecular quantum mechanics

Struve: Fundamentals of molecular spectroscopy

Tinkham: Group theory and quantum mechanics (FI könyvtár)

Dressel: Electrodynamics of solids (FI könyvtár)

Sólyom: A modern szilárdtest-fizika alapjai I. 13. fejezet (FI könyvtár)

Kamarás: Bevezetés a modern optikába V. 11. fejezet

Felületanalitika blokk:

S. Hofmann: Auger- and X-Ray Photoelectron Spectroscopy in Materials Science, Springer, 2012

John C. Vickerman, Ian Gilmore, Surface Analysis: The Principal Techniques, Wiley, 2011

D. Briggs, J.T. Grant: Surface Analysis by Auger and X-Ray Photoelectron Spectroscopy, IMPublications, 2003

J.C. Vickerman, D. Briggs: ToF-SIMS: Surface Analysis by Mass Spectrometry, IMPublications, 2001

D. Briggs, M.P. Seah: Practical Surface Analysis, Wiley, 1990