BMETE11MF29

Tantárgy adatok
Tárgy címe: Optikai spektroszkópia szeminárium
Neptun kód: BMETE11MF29
Felelős oktató: Dr. Kézsmárki István
Felelős tanszék: Fizika Tanszék
Képzés: MSc fizikus
Tantárgy adatlapja: BMETE11MF29
Követelmények, Információk
Oktató: Dr. Kézsmárki István
Követelmény: 0/2/0/f/2
Nyelv: English/magyar
Jegyzet/Tankönyv: Physical Review Letters, Physical Review B, Science, Nature, Nature Physics, Applied Physics Letters, …

Tárgytematika

A szeminárium célja, hogy a szilárdtestfizika és biofizika területén spektroszkópiai módszerekkel elért legújabb eredmények feldolgozásán keresztül megismertesse a hallgatókat a főbb kutatási trendekkel és az alkalmazott kísérleti technikák alapjaival és fejlődés ével. A témák

feldolgozásánál előnyt jelent az Optikai spektroszkópia (BMETE11MF16) és a Mágneses rezonancia (BMETE13MF04) című előadások anyagának ismerete. Mindazonáltal a szeminárium három előadással kezdődik, mely ismerteti az optikai abszorpciós spektroszkópia, a Raman spektroszkópia és a rezonanciamódszerek alapjait.

Az alapozó előadásokat követően a szeminárium két részből áll. Az első részben egy hallgató a kijelölt területen közelmúltban megjelent cikkek (esetleg könyvfejezetek) feldolgozásával bemutatja a kutatás kérdéskörét, az elért eredményeket és értelmezésüket. Ezt követően egy másik hallgató irodalmi forrásokra támaszkodva részletesen bemutatja az alkalmazott kísérleti technikákat. A szeminárium a bemutato tt eredmények és kísérleti módszerek diszkussziójával zárul. A két hallgató közösen, egymást segítve dolgozza fel az irodalmat. A félév során minden hallgató egyszer az új kutatási eredmények, egyszer a metodika részből készül fel a szemináriumra.

Lehetséges témakörök: korrelált anyagok, mágneses anyagok spektroszkópiai vizsgálata, nanoszerkezetek spektroszkópiája, biológiai rendszerek spektroszkópiája; polarizációs, időfelbontásos és nem lineáris spektroszkópia, mikrospektroszkópia.