BMETE15AF36

Tantárgy adatok
Tárgy címe: Kvantummechanika 2
Neptun kód: BMETE15AF36
Felelős oktató: Dr. Szunyogh László
Felelős tanszék: Elméleti Fizika Tanszék
Képzés: BSc fizikus
Tantárgy adatlapja: BMETE15AF36
Követelmények, Információk

Az előadások időpontja és helye: hétfő 12:15 - 14:00  F.III.mf.1.

Előadó: Szunyogh László (szunyogh@phy.bme.hu)

 

Aláírás és vizsgára bocsátás feltétele:

  • Az aláírás feltétele a kiszárthelyik 50%-ának megírása
  • A vizsgára bocsátás feltétele elégséges jegy megszerzése az alábbiak szerint:
  1. Akik a 2014-ben bevezetett tanterv szerint haladnak: Kvantummechanika gyakorlat 2 (BMETE15AF37)

  2. Akik a 2014 előtti tanterv szerint haladnak: vagy Kvantummechanika gyakorlat (BMETE15AF01) vagy Kvantummechanika gyakorlat 1 (BMETE15AF28)

Számonkérés:

A második alkalommal kezdve, minden előadás elején írunk egy 10 perces kiszárthelyit a megelőző előadás anyagából. Ezek 70% illetve 85% feletti teljesítésével közepes (3) illetve jó (4) megajánlott érdemjegyet lehet szerezni.  

Megajánlott jegy hiányában a vizsgajegyet írásbeli vagy szóbeli vizsgán lehet megszerezniAz elégséges (2) és jeles (5) érdemjegyhez mindenképpen vizsga szükséges.

A szóbeli vizsgán egy fő- és egy melléktételt kell kidolgozni. Felkészülési idő: 45 perc.  Bármelyik tétel nem elégséges ismerete esetén a vizsga eredménye elégtelen.

Ajánlott irodalom:

 

Kiszh eredmények és megajánlott vizsgajegyek

A szumma jel alatt a legjobb 9 kiszh összesített pontszáma található. Az AJ oszlop a megajánlott jegyek aktuális értékét tartalmazza (AJ > 74  :  4 ,  AJ > 59  :  3).

 

Vizsgatételek  (2017. május. 18-án frissítve)