BMETE15AF36

Tantárgy adatok
Tárgy címe: Kvantummechanika 2
Neptun kód: BMETE15AF36
Felelős oktató: Dr. Szunyogh László
Felelős tanszék: Elméleti Fizika Tanszék
Képzés: BSc fizikus
Tantárgy adatlapja: BMETE15AF36
Követelmények, Információk

Az előadások időpontja és helye: hétfő 12:15 - 14:00  F.III.mf.1.

Előadó: Szunyogh László (szunyogh@phy.bme.hu)

 

Aláírás és vizsgára bocsátás feltétele:

  • Az aláírás feltétele a kiszárthelyik 50%-ának megírása
  • A vizsgára bocsátás feltétele elégséges jegy megszerzése a Kvantummechanika gyakorlat 2 (BMETE15AF37) tárgyból

 

Számonkérés:

A második alkalommal kezdve, minden előadás elején írunk egy 10 perces kiszárthelyit a megelőző előadások anyagából. Ezek 70% illetve 85% feletti teljesítésével közepes (3) illetve jó (4) megajánlott érdemjegyet lehet szerezni.  

Megajánlott jegy hiányában a vizsgajegyet írásbeli vagy szóbeli vizsgán lehet megszerezniAz elégséges (2) és jeles (5) érdemjegyhez mindenképpen vizsga szükséges.

A szóbeli vizsgán két tételt kell kidolgozni. A felkészülési idő 45 perc.  Bármelyik tétel nem elégséges ismerete esetén a vizsga eredménye elégtelen.

 

Ajánlott irodalom:

 

Vizsgatematika 

 

A kiszárthelyik eredményei az adatvédelmi törvénynek és a TVSZ-nek megfelelően a továbbiakban a Neptun rendszeren keresztül kerülnek meghirdetésre.