BMETE15AF34

Tantárgy adatok
Tárgy címe: Elektrodinamika 2
Neptun kód: BMETE15AF34
Felelős oktató: Dr. Takács Gábor
Felelős tanszék: Elméleti Fizika Tanszék
Képzés: BSc fizikus
Tantárgy adatlapja: BMETE15AF34
Követelmények, Információk

Tematika: vizsga tematika. 

Aláírás és vizsgára bocsátás feltétele: Elektrodinamika 2. gyakorlat (BMETE15AF35), legalább elégséges jegy.

Számonkérés: 

A vizsgán egy fő- és egy melléktételt kell kidolgozni. Mindenki kap egy matematikai segédletet, ami itt megtekinthető. 

Felkészülési idő: 45 perc.  Bármelyik tétel nem elégséges ismerete esetén a vizsga eredménye elégtelen. 

Követelmények: a tematikában felsorolt elméleti témakörök ismerete, a klasszikus elektromágneses mező elméletét megalapozó elvek alapján egységes keretben. Az elmélet alkalmazásához szükséges szintű kompetencia a matematikai módszerek (elsősorban vektoranalízis és függvénytan) terén.

Ajánlott irodalom: 

  • az előadáshoz elektronikus jegyzet elérhető a Tankönyvtárban;

  • David J. Griffiths: Introduction to Electrodynamics (Pearson);

  • John D. Jackson: Klasszikus elektrodinamika (Typotex kiadó);

  • kiegészítő jegyzet (Cserenkov és átmeneti sugárzás).

Aktuális információk

Az előadás időpontja és helye 

Időpont: hétfő, 12:15-14:00. Terem: F3M01.