BMETE15AF25

Tantárgy adatok
Tárgy címe: Elektrodinamika 1
Neptun kód: BMETE15AF25
Felelős oktató: Dr. Takács Gábor
Felelős tanszék: Elméleti Fizika Tanszék
Képzés: BSc fizikus
Tantárgy adatlapja: BMETE15AF25
Követelmények, Információk

Aktuális információk

Előadás időpontja: szerda 10.15-12:00. Terem: F/III 2.13.

Tematika: előadás és vizsga tematika.

Ajánlott irodalom

Orosz László, Jakovác Antal és Takács Gábor: Elektrodinamika és relativitáselmélet (egyetemi jegyzet, a releváns fejezetek jegyzéke)

Orosz László, Török János és Unger Tamás: Elméleti Fizika 1. (egyetemi jegyzet) 

David J. Griffiths: Introduction to Electrodynamics (Pearson)

John D. Jackson: Klasszikus elektrodinamika (Typotex kiadó), angolul: Classical Electrodynamics (Wiley)

Fresnel formulák (kiegészítő jegyzet)

Kis ZH-k

A második alkalomtól kezdve minden előadás elején írunk egy fakultatív jellegű 10 perces kis ZH-t. Maga az előadás ennek megfelelően a második alkalomtól fogva 10:25-kor kezdődik, a két fele között 5 perces szünettel. A kis ZH-k megírása nem kötelező, azonban az anyag jobb követése érdekében mindenképpen ajánlott. A kis ZH-k eredménye alapján a következő bónuszokat lehet elérni:

  • 60%-os teljesítés: a vizsgán nincs beugró kérdés.
  • 70%-os teljesítés: megajánlott közepes (3) érdemjegy.
  • 80%-os teljesítés: megajánlott jó (4) érdemjegy.

A jeles (5) érdemjegy megszerzéséhez mindenképpen szóbeli vizsga szükséges.

 

Kis ZH eredmények

 

Az aláírás megszerzésének feltétele: az előadások legalább 50%-án való részvétel. Amennyiben valaki nem kívánja megírni az aktuális kis ZH-t, a második alkalomtól kezdve elég 10:25-re érkeznie, és kitöltenie egy üres kis ZH fejlécét a jelenléte igazolásaként.

Vizsgakövetelmények:

A vizsga szóbeli, és először egy beugró kérdést kell megválaszolni (beugró kérdések listája). A kérdésre adott helytelen vagy nem teljes válasz elégtelen érdemjegyet jelent.

Ezután a vizsga tematikából egy főtételt, valamint egy melléktételt kell 45 perc felkészülési idő után prezentálni. Bármely tétel nem elégséges ismerete esetén a vizsga elégtelen.