BMETE12MF78

Tantárgy adatok
Tárgy címe: Optikai tervezés
Neptun kód: BMETE12MF78
Felelős oktató: Dr. Erdei Gábor
Felelős tanszék: Atomfizika Tanszék
Képzés: MSc fizikus
Tantárgy adatlapja: BMETE12MF78
Követelmények, Információk

TÁRGYKÖVETELMÉNYEK

Optikai tervezés

Kód: BMETE12MF78;        Követelmény: 2/2/0/V/6
Félév:  Fizikus MSc Szak Alkalmazott Fizika Szakirányának kötelezően választható tárgya              Nyelv: magyar

Előadó:  Dr. Erdei Gábor

Követelmények szorgalmi időszakban: 70%-os részvétel a gyakorlatokon (legalább) 3 zárthelyi (mindegyik legalább elégséges) 1 házifeladat (legalább elégséges)

Követelmények vizsgaidőszakban: A zárthelyik átlaga, a házifeladat és a szóbeli vizsga eredményei rendre 0,2-0,2-0,6 súllyal számítanak bele a vizsgajegybe.

Pótlási lehetőség: pótZH mindig a ZH-t követő gyakorlat idejében van; legfeljebb két pótlás lehetséges

Konzultációk: oktatóval egyeztetve igény szerint

 

Budapest, 2020. február 1.

 

                                                                                              ______________________
                                                                                              tárgyfelelős (Erdei Gábor)

 

AKTUÁLIS INFORMÁCIÓK

A tárgy az Alkalmazott fizika BSc képzésben megszerzett optikai alapismeretekre építve mutatja be az optikai elven működő leképezőrendszerek tervezésének fogalom- és modellrendszerét, szokásos minősítési módszereiket és a fontosabb leképező eszközök működési elvét. A tárgy keretén belül a hallgatók megismerik az optikai tervezőprogramok lehetőségeit és elsajátítják alapszintű használatukat, valamint gyakorolják a tervezési folyamat egyes lépéseit. A teljesség igénye nélkül foglalkozunk továbbá a gyártási hibák hatásának figyelembevételével és megismerkedünk a lencserendszerek foglalástechnikájának alapfogalmaival.