BMETE12AF48

Tantárgy adatok
Tárgy címe: Spektroszkópia
Neptun kód: BMETE12AF48
Felelős oktató: Dr. Lenk Sándor
Felelős tanszék: Atomfizika Tanszék
Képzés: BSc fizikus
Tantárgy adatlapja: BMETE12AF48
Követelmények, Információk

OKTATÓK

Dr. Lenk Sándor, Dr. Péczeli Imre

JELENLÉTI KÖVETELMÉNYEK

Részvétel az előadások 70%-án
Ellenőrzés: szúrópróba szerinti ellenőrzés minden előadáson.

SZÁMONKÉRÉS

Vizsga. Minden hallgató 2 tételből felel.

A FÉLÉV VÉGI OSZTÁLYZAT KIALAKÍTÁSA

Vizsgajegy alapján.

TÉTELSOR

Tételsor