BMETE11AX12

Tantárgy adatok
Tárgy címe: Bevezető fizika (VBK)
Neptun kód: BMETE11AX12
Felelős oktató: Dr. Wittman Mária
Felelős tanszék: Fizika Tanszék
Képzés: Mérnök oktatás
Tantárgy adatlapja: BMETE11AX12
Követelmények, Információk

Ez a vegyész- és biomérnök alapszakos hallgatók kurzusának honlapja

Aktuális információk

2019/20/1 félév

Órarendi adatok:

kurzuskód időpont terem gyakorlatvezető
CB1 hétfő 8:15 - 9:45 CH304 Horváth Gábor
CB2 hétfő 8:15 - 9:45 CH301 Varga László
CB3 hétfő 8:15 - 9:45 CH307 Szemere Mária
CB4 hétfő 16:15 - 17:45 CH304 Okvátovity Zoltán
CV1 kedd 17:15 - 18:45 CH301 Gärtner István
CV2 kedd 17:15 - 18:45 CH302 Nagyfalusi Balázs
CV3 kedd 17:15 - 18:45 CHA11 Györgypál Zsolt
CV4 hétfő 10:15 - 11:45 CH301 Varga László
CV5 hétfő 10:15 - 11:45 CHA11 Horváth Gábor

Koordinátor oktatók: Dr. Wittmann Marian és Dr. Kály-Kullai Kristóf

1. zárthelyi okt. 22. kedd 10:15-11:45

Terembeosztás:

Ch Max: CB2, CB4, CV2, CV4, CV5

K 234: CB1, CB3, CV1, CV3

Kérjük, mindenki jegyezze meg a kurzuskódját és a gyakorlatvezetője nevét, ezeket rá kell majd írni a zh-ra!

A zárthelyin csak normál zsebszámológép használható (mobiltelefon nem használható számológépként); függvénytábla, egyéb segédeszköz nem használható.

Konzultáció: okt. 21-én, hétfőn délután 6-tól 8-ig SZASZ konzultáció lesz a Ch C14-ben (Dózsa Gergő).

A CB4-es kurzus okt. 21. délutáni gyakorlata előre van hozva okt. 17. csütörtök 16:15-re. Terem: Ch a11. Ehhez is lehet korlátozott számban csatlakozni (amennyit a terem elbír).

A félév beosztása, DRS feladatlista heti bontásban:

hétfő

kedd

 

szept. 9.

szept. 10.

1. gyakorlat: kinematika

szept. 16.

szept. 17.

2. gyakorlat: dinamika

szept. 23.

 

oktatási szünet

 

szept. 30.

szept. 24.

3. gyakorlat: körpálya

 

okt. 7.

okt. 1.

4. gyakorlat: munka, energia

 

okt. 14.

okt. 8.

5. gyakorlat: termodinamika / 1

 

okt. 21.

okt. 15.

zh1 összefoglaló óra

okt. 22. kedd 10:15 -

zh1

 

okt. 28.

okt. 22.

6. gyakorlat: termodinamika / 2

 

nov. 4.

okt. 29.

7. gyakorlat: elektrosztatika, kondenzátorok

 

nov. 11.

nov. 5.

8. gyakorlat: egyenáram

 

nov. 12.

oktatási szünet

nov. 18.

nov. 19.

9. gyakorlat: indukció, váltóáram

nov. 25.

nov. 26.

10. gyakorlat: optika

dec. 2.

dec. 3.

zh2 összefoglaló óra

dec. 9.

 

konzultáció?

dec. 10. kedd 10:15 -

zh2

dec. 16. hétfő 12:00 -

                      15:30 -

pót zh1

pót zh2

dec. 20. péntek 12:15 -

pót-pótzh

Követelmények

A tantárgy félévközi jeggyel zárul. A jegyet két zárthelyi alapján adjuk. Az elégséges jegy feltétele 40% teljesítése külön-külön mindkét zárthelyin.

Jelenléti követelmény: a gyakorlatok 70%-án való részvétel 13 alkalomra számítva, azaz 9 alkalom.

"Nem teljesített" az eredmény, ha vagy a jelenléti követelmény nem teljesül, vagy egyetlen zárthelyit sem ír valaki.

Pótlások:

Alanyi jogon mindkét zárthelyi külön-külön pótolható a pótlási héten.

Nem írhat pótzh-t az, aki egyetlen rendes zh-t sem írt, illetve nem teljesítette a jelenléti követelményeket.

Ponthatárok

40% -

2

55% -

3

70% -

4

85% -

5

Zárthelyik:

A zárthelyik két részből állnak:

  • feleletválasztós kérdések; pontozásuk: a jó válasz +2 pont, a rossz válasz -1 pont, és ha nincs válasz, 0 pont;
  • a gyakorlatok anyagaként kijelölt számolós feladatok közül 8 db; pontozásuk: 0-6 pont között.

A zárthelyiken csak normál zsebszámológép használható (mobiltelefon nem használható számológépként); függvénytábla, egyéb segédeszköz nem használható.

1. zh: az 1.-5. gyakorlat anyagából 

2. zh: a 6.-10. gyakorlat anyagából 

Pótzh: Mindkét zárthelyi külön-külön pótolható, ill. javítható. Aki beadja, annak a pótzárthelyi eredménye felülírja az addigi eredményt.

Pót-pótzh: A pót-pótzárthelyi fizetős, és az egész félév anyagát tartalmazza (vagyis akinek az egyik zh-ja megvan, annak is az egész félévi anyagból kell írnia).

Segédanyagok

Kötelező feladatgyűjtemény

Dér - Radnai - Soós: Fizikai feladatok I-II (rövidítve DRS)

Ajánlott anyagok

Tankönyvek:

Farkas H. – Wittmann M.: Fizikai alapismeretek (Műegyetemi Kiadó, 60947)

Hudson-Nelson: Útban a modern fizikához

Vermes Miklós: Fizika I-II. ISBN 963004571-0

Ajánlott online segédanyagok:

http://alfa.bme.hu/

Bevezető fizika összefoglalók (Copyright: Pásztor Árpád)

Mintazárthelyik

1. zh:   zh1 feladatlap_20141107    20141107_teszt_mo        zh1_feladatlap_20151019   20151019_teszt_mo

2. zh:   zh2 feladatlap_20141212   20141212_teszt_mo        zh2_feladatlap_20151130   20151130_teszt_mo

zh1 tesztkérdések régi zárthelyikből (megoldás nélkül)

zh2 tesztkérdések régi zárthelyikből (megoldás nélkül)

Tematika

MECHANIKA: Egyenes vonalú mozgások, hajítás. Newton törvényei; lejtő, rugó, csiga, súrlódás. Körmozgások, gravitációs erőtörvény. Impulzus-megmaradási törvény; munka, munkatétel, energia, mechanikai energia megmaradásának törvénye; ütközések.

 

HŐTAN: Az ideális gáz, speciális állapotváltozások. Hőtágulás. A hőtan főtételei.

 

ELEKTRODINAMIKA. Elektrosztatika: elektromos térerősség, feszültség, potenciál; kondenzátorok. Elektromos áram, egyenáramú hálózatok. Mágneses erőtér, Lorentz-erő, áramok mágneses erőtere; váltóáramú impedancia, soros rezgőkör.

 

OPTIKA. Fénytörés, Snellius-Descartes-törvény, lencsék és tükrök képalkotása.