BMETE11AF46

Tantárgy adatok
Tárgy címe: Kísérleti fizika 3
Neptun kód: BMETE11AF46
Felelős oktató: Dr. Simon Ferenc
Felelős tanszék: Fizika Tanszék
Képzés: BSc fizikus
Tantárgy adatlapja: BMETE11AF46
Követelmények, Információk

Tárgy adatok

 • Tárgyfelelős: Simon Ferenc
 • Előadó: Simon Ferenc
 • Gyakorlatvezető: Csősz Gábor
 • Heti óraszámok (ea/gyak/lab), félév végi követelmény típusa (v/f) és kreditérték:2/2/0/v/5

Az előadások és a gyakorlatok időbeosztása

Az előadások az F3213 tanteremben lesznek 8.30-as kezdéssel, 10.00-10.15 között szünet, majd 10.15-11.00 előadás. A félév során két alkalommal az F29-es tanteremben nézünk meg demonstrációt, ennek időpontját később fixáljuk.

Tananyag

A gyakorlatok tananyaga

Gyakorlati jegyek

Fizika feladatok megoldása 3 (szabadon választható felzárkóztató kurzus)

Vizsga

Tételsor a Kísérleti Fizika 3 tárgyhoz (2019/20 őszi félév, előadó: Simon Ferenc), mindenki két tételből vizsgázik. Aki a Kahoot alapján a tanórák la. 70 %-án részt vett, egy tételt szabadon választhat.

 1. A kinetikus gázelmélet alapjai; a nyomás, a hőmérséklet- és a belső energia kinetikus értelmezése.
 2. Valódi gázok állapotegyenlete és belső energiája. Transzportfolyamatok gázokban.
 3. A hőmérséklet fogalma, gázhőmérséklet. A barometrikus magasságformula. A Maxwell féle sebességeloszlás és meghatározása.
 4. Termodinamikai állapotjellemzés, kölcsönhatások és állapotjellemzők. Belső energia, hő, a hőtan I. főtétele.
 5. Általánosított munka, hőkapacitás, fajhő. Entalpia, ideális gáz belső energiája és entalpiája.
 6. A fajhő speciális esetei és ezek összefüggései. A Gay-Lussac és a Joule-Thomson kísérletek.
 7. Ideális gáz állapotváltozásai, körfolyamatok. A Carnot körfolyamat, hűtő- és hőerőgépek.
 8. A hőtan II. főtétele, entrópia. Clausius egyenlőtlenség, az entrópianövekedés tétele. A hőtan fundamentális egyenlete.
 9. Ideális gáz entrópiája és a Gay-Lussac kísérlet. A II. főtétel és a fundamentális egyenlet alkalmazásai homogén rendszerekre.
 10. A statisztikus fizika alapjai, Boltzmann eloszlás, az entrópia és II. főtétel statisztikus értelmezése. Kvantumstatisztikák.
 11. Termodinamikai potenciálok és fundamentális függvények. A termodinamikai potenciálokra vonatkozó Euler tétel.
 12. A fundamentális függvények differenciális összefüggései, Maxwell relációk, Gibbs-Helmholtz egyenletek.
 13. A hőtan III. főtétele és következményei. Adiabatikus lemágnesezés, a rugalmas gumiszalag mint hűtőgép.
 14. Fázisátalakulások. Valódi gázok halmazállapotváltozásainak tapasztalati összefüggései, kritikus állapot. A témakörben bemutatott kísérletek értelmezése.
 15. A fázisegyensúly feltételei, a Clausius-Clapeyron egyenlet. Első- és másodrendű fázisátalakulások.
 16. A kvantummechanika alapjai. Hőmérsékleti sugárzás, foto- és Compton effektus. A katódsugárzás és fotoeffektus bemutatott kísérleteinek értelmezése.
 17. Atommodellek, a Rutherford-féle szórási kísérlet, a Bohr-modell, és a Frank-Hertz kísérlet.
 18. A részecske-hullámtermészet kettősség, de Broglie hipotézis és a Davisson-Germer kísérlet. Az időfüggő Schrödinger egyenlet és a határozatlansági reláció.