BMETE11AF41

Tantárgy adatok
Tárgy címe: Műszaki és fizikai problémák számítógépes megoldása
Neptun kód: BMETE11AF41
Felelős oktató: Dr. Varga Gábor
Felelős tanszék: Fizika Tanszék
Képzés: BSc fizikus
Tantárgy adatlapja: BMETE11AF41
Követelmények, Információk

Aktuális információk/Current information

(Magyarul)

2019. ősz: angol nyelvű kurzus, szerda 8:15-10:00, F3213

ZH: 13. heti, órán.

Féléves feladat beadás: 14. hétvégén, vasárnap 24:00-ig.

További információ

 

(In English)

Autumn 2019., Course language: English, Wednesday 8:15-10:00, location:F3213

Test: Semester week 13, on the Lab time

Semester project deadline: After the semester week 14 on Sunday 24:00

Further information

 

Műszaki és fizikai problémák számítógépes megoldása című tárgy tematikája (BMETE11AF41)

A tárgy keretében a félév során a Fizika alapképzési (BSC) szakon megszerezhető számítástechnikai és fizikai ismeretekre építve a műszaki és fizikai alkalmazások különböző területeinek néhány alapvető modelljét vizsgáljuk meg (többek között: egy- és többtest problémák, Poisson egyenlet, folyadékáramlás, lemezkihajlás, hővezetés, hullámegyenlet, Schrödinger egyenlet), amelyeket közönséges- illetve parciális differenciál-egyenletek írnak le. Ennek során minden témában elkészítjük a problémát megoldó számítógépes programot. A számítógépes implementáció során nemcsak a modellek fizikai tartalmát elemezzük, hanem a szükséges numerikus módszereket is. A programozás szoftver eszköze a MATLAB programozási nyelv. Az előadást kiegészíti a félév elején tartott nem kötelező négyórás tanfolyam a MATLAB használatáról.  

Oktató: Varga Gábor egyetemi docens, BME Fizika tanszék

A tárgykövetelmény 

 • Félévközi jegy
 • Elméleti  zh: a félév során leadott elméleti anyagból  30 perces írásbeli.
 • Gyakorlati zh:  megadott numerikus algoritmus MATLAB –ban történő önálló programozása. Időtartam 90 perc.
 • A  2 db zh időpontja: 2019. december 04., szerda 8:00, F3213.
 • Féléves házi feladat: a hallgató és az oktató együtt kiválaszt egy témát és a hallgató kidolgozza (Lásd alább részletesen!).

 

Műszaki és fizikai problémák számítógépes megoldása című tárgy féléves programozás házi feladat követelménye

 

1., A féléves feladat leadása során leadásra kerül:

 •  Gyakorlati zh MATLAB programja vektorizált megoldással
 • A házi feladat dokumentációjának elektronikus változata
 • A házi feladat forráskódja, futtatható verziója elektronikus formában

 

2., A házi feladat dokumentációja tartalmazza:

 • A hallgató neve, Neptun kódja, hallgatói státusz, E-mail cím
 •  A feladat kiírása
 •  Elméleti háttér áttekintése
 •  Számítógépes algoritmus kidolgozása
 •  A számítógépes kód leírása
 •  A program használata
 •  Validálás, eredmények
 •  Konklúzió
 •  Hivatkozások

 

3., Feladatleadás határideje és módja:

 • A leadás határideje: 2019. december 15., vasárnap 24:00.
 • A leadás módja: az alábbi E-mail címre kell küldeni elektronikusan a féléves feladatot:

mufi2011osz@gmail.com

Az anyagokat „zip” file-ba kell tömörítenil és „Név_Neptunkod_MuFi_20év”  file névvel kell ellátni.

 

Budapest, 2019. október 25.                     Dr. Varga Gábor egyetemi docens

 

Computer Solution of Technical and Physical Problems (BMETE11AF41)

This subject discusses different areas of physics, solving the governing equations numerically under MATLAB program language. The investigated problems during the semester: one and many body problems, Poisson equation, fluid dynamics, distortion of plate, heat conduction, wave equation, Schrödinger equations.

Lecturer: Gábor Varga, associate professor, BME Department of Physics

Requirements of BMETE11AF41 

 • Mark at the end of semester
 • Theoretical test: 30 minutes.
 • Practical test:  code writing of given numerical algorithm under MATLAB. Duration: 90 minutes.
 • Date of tests: 4th December 2019, Wednesday 8:00, F3213.
 • Semester project: a problem is selected by the student and the teacher, the student works out it (see the details below!)

 

Semester Project of Computer Solution of Technical and Physical Problems (BMETE11AF41)

1., Semester project release:

 • Code of Practical test with vector solution by MATLAB
 • Electronic documentation of semester project
 • Source code of semester project

 

2., Structure of documentation of semester project:

 • Student’s name, Neptun code, status of the student, E-mail address
 • Project goal
 • Overview of theoretical background
 • Work out of computer algorithm
 •  Description of MATLAB code
 •  How to use the program
 • Validation
 • Results
 • Conclusions
 • References

 

3., Deadline of release of semester project:

 • Deadline of release of semester project: 15th December 2019., Sunday 24:00.
 • Method of release: sending to E-mail address:

mufi2011osz@gmail.com

The attached file has to be converted to „zip” file format. Name of the zipped file: „Student_Name_NeptunCode_MuFi_2019”

 

Budapest, 25th October 2019                     Dr Gábor Varga Gábor associate professor