Tudományos főmunkatárs

Téma: 
Statisztikus fizika
Tanszék/egység: 
Elméleti Fizika Tanszék
Határidő: 
2018. 05. 30
Leírás: 

Teljes munkaidejű foglalkoztatás, határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

A tanszék szakmai tevékenységéhez kapcsolódóan elvárt, hogy a pályázó nemzetközi szinten is kiemelkedő kutatási eredményekkel rendelkezzen a statisztikus fizika területén, sikeres pályázati tevékenységet folytasson, valamint jelentős hazai és nemzetközi tudományos együttműködésekben vegyen részt. Komoly szerep vállalása a fizika alapszak és a fizikus mesterszak tárgyainak oktatásában, a mérnöki karokra történő átoktatásban, valamint szakdolgozó, diplomázó és PhD hallgatók rendszeres témavezetése.

A munkakör legkorábban 2018. október 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. május 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Adamis Viktória, hivatalvezető nyújt, a +36 1 463-3758 -os telefonszámon.

Az állás hirdetménye a BME portálon: https://www.bme.hu/node/5347