Hírek

Az MTA levelező tagja lett Zaránd Gergely

Az Akadémikusok Gyűlése hétfői (2016. május 2-i) zárt ülésén megválasztotta új levelező tagjait is, köztük Zaránd Gergely egyetemi tanárt, a Fizikai Intézet igazgatóját.

Kiralitás transzfer molekulából kristályba: Publikáció a Nature Chemistry folyóiratban

Pásztázó alagútmikroszkópia (STM), fotoelektron diffrakció és sűrűségfunkcionál elmélet használatával mikroszkópikus betekintés nyerhető, hogy a királis hemifullerén (C30H12) molekula hogyan rendezi át a közelében lévő felületi réz atomokat egy királis szerkezetbe. Az eredmények hozzájárulhatnak új szintetikus anyagok és gyógyszerek kifejlesztéséhez.

Ábra: M- és P-típusú hemifullerén molekulákkal dekorált kétdimenziós réz sziget STM képe

Útban a spin relaxáció egyesített elmélete felé

A hagyományos elektronika leváltását ambícionáló ún. spintronika használatához a spin-relaxáció elméleti leírása a kulcs. A hagyományos spin-relaxációs elméletek nem vették figyelembe a spin-pálya kölcsönhatás nagyságát. A BME-n működő PROSPIN és EXOTIC MTA-BME kutatócsoportok kutatóinak a Scientific Reportsban megjelent közös cikke az első próbálkozás a hagyományos elméletek kiterjesztésére erős spin-pálya csatolás mellett is.

Kvantum-kritikus áramkörök: publikáció a Nature folyóiratban

Szétporladó elektronokat tanulmányoztak az Egzotikus Kvatum-Fázisok Lendület Kutatócsoport kutatói egy Stanford-BME együttműködésben. A BME Fizikai Intézetében működő Lendület-csoport kutatói, Pascu Moca Catalin és Zaránd Gergely, a csoport vezetője, Goldhaber-Gordon Stanfordon dolgozó kísérleti csoportjával közösen nano-áramkörök segítségével létrehoztak és részletesen megfigyeltek egy úgynevezett 'kvantum kritikus állapotot', melyben az elektronok elveszítik megszokott tulajdonságukat és 'szétporladnak'.

A Stanfordon működő kísérleti csoport egy mesterséges atomhoz csatolt elektródákat. A Lendület csoport számításaira támaszkodva, megfelelően hangolva ezt az áramkört a kutatóknak sikerült elérniük egy olyan állapotot, melyben a mesterséges atom 'szétporlaszt' minden elektront, ami áthalad rajta. Részletesen megfigyelték, hogy az áramkört hangolva – az elméleti számításokkal összhangban – hogyan épül fel ez a furcsa kvantum-állapot, melyben a fémbeli elektronok elvesztik szokásos tulajdonságukat. [Keller et al, Nature 526, 237 (2015)]

A nanoáramkör képe. A mesterséges atomot piros pötty jelöli.

A. J. Keller, L. Peeters, C. P. Moca, I. Weymann, D. Mahalu, V. Umansky, G. Zaránd & D. Goldhaber-Gordon: Universal Fermi liquid crossover and quantum criticality in a mesoscopic system, Nature 526, 237 (2015).

Oldalak