Hírek

Publikáció a Nature Physicsben

In a collaboration with Stanford (David Goldhaber-Gordon), the EQP group of Gergely Zaránd demonstrated an exotic SU(4) many-body state in electrostatically coupled artificaial atoms [Nature Physics 10, 145 (2014)].

Junior Príma díjasok a Fizikai Intézetben

A 2014-es Junior Príma díjak közül kettőt is intézetünk fiatal kutatói kaptak: Bordács Sándor és Pozsgay Balázs. Bordács Sándor, a Fizika Tanszék fiatal tudományos munkatársa a THz és infravörös spektroszkópia terén elért kísérleti eredményeiért, Pozsgay Balázs pedig az Elméleti Fizika Tanszéken működő MTA-BME „Lendület” Statisztikus Térelméleti Kutatócsoport tagjaként a kölcsönható kvantum-rendszerekbeli termalizációhoz kapcsolódó alapvető fontosságú eredményeiért részesült a rangos elismerésben.

Oldalak