Hírek

Az MTA levelező tagja lett Zaránd Gergely

Az Akadémikusok Gyűlése hétfői (2016. május 2-i) zárt ülésén megválasztotta új levelező tagjait is, köztük Zaránd Gergely egyetemi tanárt, a Fizikai Intézet igazgatóját.

Kiralitás transzfer molekulából kristályba: Publikáció a Nature Chemistry folyóiratban

Pásztázó alagútmikroszkópia (STM), fotoelektron diffrakció és sűrűségfunkcionál elmélet használatával mikroszkópikus betekintés nyerhető, hogy a királis hemifullerén (C30H12) molekula hogyan rendezi át a közelében lévő felületi réz atomokat egy királis szerkezetbe. Az eredmények hozzájárulhatnak új szintetikus anyagok és gyógyszerek kifejlesztéséhez.

Ábra: M- és P-típusú hemifullerén molekulákkal dekorált kétdimenziós réz sziget STM képe

Útban a spin relaxáció egyesített elmélete felé

A hagyományos elektronika leváltását ambícionáló ún. spintronika használatához a spin-relaxáció elméleti leírása a kulcs. A hagyományos spin-relaxációs elméletek nem vették figyelembe a spin-pálya kölcsönhatás nagyságát. A BME-n működő PROSPIN és EXOTIC MTA-BME kutatócsoportok kutatóinak a Scientific Reportsban megjelent közös cikke az első próbálkozás a hagyományos elméletek kiterjesztésére erős spin-pálya csatolás mellett is.

Oldalak