Maák Pál és Török János díjai

Maák Pál Andor, az Atomfizika Tanszék egyetemi docense az Eötvös Loránd Fizikai Társulat Bródy Imre-díját kapta "a fizika alkalmazásának területén elért kimagasló eredményért".

Méltatás: "Maák Pál Andor jelentős eredményeket ért el elsősorban az akusztooptikai eszközök és alkalmazásaik kutatása terén. Megtervezte és megvalósította az akusztooptikai szűrőn alapuló impulzus-alakformáló elrendezést femtoszekundumos lézerimpulzusok programozott időbeli alakváltoztatására. Az impulzusalak-fomálást alkalmazta többek között szabadtéri optikai adatátvitelre, amelyre szabadalmat is benyújtott. Az akusztooptikai eltérítők számos változatát dolgozta ki, amelyek különböző alkalmazásokra optimalizáltak: mikro-megmunkáló, holografikus elvű 3D megjelenítő, optikai késleltető művonal radarantennákhoz valamint akuszto-optikai pásztázó elrendezés. Az utóbbi az alapja egy 3D kétfoton- fluoreszcencia mikroszkópnak, amely magyar ipari termékként (Femtonics Kft) világviszonylatban sikeres és több változata világszerte hozzájárul az idegtudomány és más biotechnológiai ágazatok fejlődéséhez. A pásztázóhoz és mikroszkóphoz kapcsolódó kutatás-fejlesztési eredményeket több nemzetközi szabadalom védi."

Török János, az Elméleti Fizika Tanszék docense az Eötvös Loránd Fizikai Társulat Jánossy Lajos-díját kapta "az elméleti és kísérleti kutatások területén elért kimagasló eredményekért".

Méltatás: "Török János a számítógépes fizika kiváló hazai művelője, akinek eredményei különösen a szemcsés anyagok fizikája és a szociális rendszerek hálózatai területén érdemesek díjazásra. Fő eredményei a szemcsés anyagok terén a nyírási sávok szimulációjával és modellezésével, a háromdimenziós nyírás mechanizmusának megértésével és a részecskék alakjától függő nyírási effektusok feltárásával kapcsolatosak. Jelentős alapkutatási tevékenysége mellett közvetlen alkalmazásokban is megmutatta szimulációs technikájának hatékonyságát. A szociális rendszerek tanulmányozásánál figyelemre méltó eredményeket ért el a véleménydinamikai modellek kooperatív környezetekben zajló együttműködési problémáira való kiterjesztésénél és a társadalom multiplex szerkezetével kapcsolatos sajátosságok feltárásánál. Fontos kiemelni, hogy miközben kutatásainak középpontjában a szimulációk állnak, a modellek alkotása és analitikus kezelése terén is jelentős eredményeket ért el."