Új Nemzeti Kiválóság Program 2018/19. évi pályázatok

Kiíró szervezet: EMMI
Futamidő: 5-10 hónap
Pályázható összeg: 50.000-300.000 Ft/hó
Beadási határidő: 2018.05.10.

A kiírás a kormány honlapján

BME ÚNKP honlap

A program 2018. évben meghirdetésre kerülő ösztöndíjpályázatai, a felsőoktatásban részt vevő hallgatói, kutatói kiválóságot támogatják olyan – alapképzésben, mesterképzésben vagy doktori képzésben részt vevő – hallgatók, valamint doktorjelöltek támogatásával, akik a felsőoktatási intézményben eredményes kutatási és alkotói tevékenységet folytatnak. A program minden tudomány- és művészeti területet figyelembe véve kívánja elősegíteni a tudományos kutatásokat és az innovációt.

 

A pályázók köre

 

Az ösztöndíjra olyan, bármely tudományterületen kiemelkedő teljesítményt nyújtó személyek nyújthatnak be pályázatot, akik

 

  • BSc I. típusú pályázat: a pályázat benyújtásakor alapképzés keretében hallgatói jogviszonyban állnak; vagy
  • BSc II. típusú pályázat: a 2018/2019. tanévre az általános felsőoktatási felvételi eljárás keretében meghirdetett alapképzésre felvételi jelentkezési kérelmet nyújtottak be; vagy
  • MSc I. típusú pályázat: a pályázat benyújtásakor valamilyen mesterképzés keretében hallgatói jogviszonyban állnak;
  • MSc II. típusú pályázat: a 2018/2019. tanévre az általános felsőoktatási felvételi eljárás keretében meghirdetett mesterképzésre felvételi jelentkezési kérelmet nyújtottak be; vagy
  • PhD I. típusú pályázat: a pályázat benyújtásakor doktori képzés keretében  bármely munkarendben hallgatói jogviszonyban állnak; vagy
  • PhD II. típusú pályázat: 2018/2019. tanévre bármely munkarendben meghirdetett doktori képzésre felvételi jelentkezési kérelmet nyújtottak be vagy szándékoznak benyújtani; vagy
  • PhD III. típusú pályázat: a pályázat benyújtásakor doktorjelölti jogviszonyban állnak; vagy
  • PhD IV. típusú pályázat: a 2018/2019. tanévben, legkésőbb 2019. január 31-ig várhatóan doktorjelölti jogviszonyt létesítenek.

 

A pályázat részletei

 

Ösztöndíj összegek:

BSc I: 75.000 Ft/hó

BSc II: 50.000 Ft/hó

MSc képzés: 100.000 Ft/hó

Doktori hallgatók: 100.000 Ft/hó

Doktorjelöltek: 300.000 Ft/hó

 

Az ösztöndíjas jogviszony időtartama 5, illetve 10 hónap lehet. Az egyes pályázatok részletes feltételeiről ld. a pályázati kiírást.

 

A pályázat a BME ÚNKP portálon nyújtható be: https://unkp.bme.hu

 

BME TTK ÚNKP ügyintéző

Adamis Viktória, hivatalvezető
K ép. 1. em. 18.
Telefon: +36 (1) 463-3758
Email: adamisviki@ttdh.bme.hu
Ügyfélfogadási idő: H-P 9-13.30