BMETE15MX27

Tantárgy adatok
Tárgy címe: Fizika M1
Neptun kód: BMETE15MX27
Felelős oktató: Dr. Szunyogh László
Felelős tanszék: Elméleti Fizika Tanszék
Képzés: Mérnök oktatás
Tantárgy adatlapja: BMETE15MX27
Követelmények, Információk

Aktuális információk, 2019. őszi félév

 

Ez a lap tartalmazza a Modern fizika gépészmérnököknek (BMETE15NGMF) tárgyhoz tartozó információkat is.

 

Oktató: Pályi András, egyetemi docens, Elméleti Fizika Tanszék
Helyszín: K épület, KF81-es terem
Idő: kedd, 10:15-11:00, 11:10-11:55

 

2. zárthelyi: december 10., kedd, 10:15-11:45, KF38

 

Menetrend, tematika, feladatgyűjtemény a 12. előadás után: pdf, v13

 

Előadások

 

1. szeptember 10.: diasor (v2, pdf)
2. szeptember 17.: diasor (pdf)
3. szeptember 24.: diasor (v2, pdf, 16.8 MB)
4. október 1.: diasor (v2, pdf, 7.5 MB)
5. október 8.: diasor (pdf, 17.8 MB)
6. október 15.: diasor (pdf, 12.8 MB)
7. október 22.: 1. zárthelyi: feladatlap megoldásokkal (pdf)
8. október 29.: diasor (v2, pdf, 14.6 MB)
9. november 5.: diasor (pdf, 7.6 MB)
november 12.: TDK konferencia
10. november 19.: diasor (pdf, 3.4 MB)
11. november 26.: diasor (pdf, 57.2 MB)
12. december 3.: diasor (pdf, 5.71 MB)
13. december 10.: 2. zárthelyi: feladatlap megoldásokkal (pdf)

 

Félévközi számonkérések

 

A félév során két zárthelyi dolgozat (zh) lesz, a 7. és 13. előadások időpontjában, azaz a 7. és a 14. héten, azaz október 22-én (helyszín: KF38) és december 10-én (helyszín: KF38). A zh-kon zsebszámológépre szükség lesz, más segédeszköz nem használható. Mobiltelefon nem használható zsebszámológépként. Fényképes igazolványra szükség lesz a személyazonosság igazolásához. Egy zh-n maximum 100 pont érhető el. A zh eredményesnek minősül, ha az eredménye legalább 40 pont. Ha egy hallgató a zh írásakor meg nem engedett eszközt használ, elégtelent kap az egész tantárgyból, és a féléve érvénytelen. Mindkét zh feleletválasztós teszt, 20-20 kérdéssel, minden helyes megoldás 5 pontot ér. Gyakorló feladatokat az itt közzétett feladatgyűjtemény tartalmaz, érdemes ezeket hétről-hétre házi feladatként megoldani.

 

Félévközi jegy

 

Az előadásokon jelenléti ívet vezetünk. Azok esetében, akik az előadások (a két reguláris zh-t is beleértve) legalább 70%-án, azaz legalább 10 alkalommal, jelen vannak, az érdemjegy megállapításánál a két (egyenként eredményes) zh átlagpontszámához 10-et hozzáadunk, egyébként a zárthelyik átlagával számolunk. Ha valamelyik zh elégtelen, akkor pótzh-t kell írni. Ponthatárok (az aláhúzott érték a jegyhez tartozó alsó határ):
2 (elégséges) : 40 - 55
3 (közepes) : 55 - 70
4 (jó) : 70 - 85
5 (jeles) : 85 -

 

Egyéb feltételek

 

Egyetlen összevont pótzárthelyi (pótzh) lesz, a tervek szerint december 16-án hétfőn 8:30-10:00 között. A pótzh-n bárki részt vehet, ismétlés és pótlás egyaránt lehetséges. A pótzh-n egyetlen feladatsor lesz, ami az egész félév anyagát lefedi. Aki megírja a pótzh-t, az az ott kapott pontszám alapján kapja meg a jegyét, tehát ilyenkor az esetlegesen megírt 1. és 2. zárthelyi eredménye nem számít. A jelenlétért kapott bónuszpontok a pótzh eredményéhez is hozzáadódnak.

 

Lesz egy díjköteles pót-pótzh is, a tervek szerint december 20-án pénteken 8:30-10:00 között. Itt is egyetlen feladatsor lesz, ami az egész félév anyagát lefedi.