BMETE15MF35

Tantárgy adatok
Tárgy címe: Kvantumösszefonódás
Neptun kód: BMETE15MF35
Felelős oktató: Dr. Lévay Péter Pál
Felelős tanszék: Fizika Tanszék
Képzés: MSc fizikus
Tantárgy adatlapja: BMETE15MF35
Követelmények, Információk

Általános információk

Bevezető jellegű speci a kvantum összefonódásba, fizikus, matematikus, BSc., MSc. és PhD. hallgatóknak. Témája a kvantum összefonódás bemutatása véges dimenziós Hilbert tereken, ahol geometriai megközelítéssel az elvont fogalmak szemléletessé tehetőek. Javasolt előtanulmányok: kvantummechanika és lineáris algebra. A két évvel ezelőtt tartott speci anyaga kissé átdolgozva kerül előadásra.

A természetben a fizikai rendszerek kis méretskálán "kvantumosnak", nagy méretskálán "klasszikusnak" nevezett viselkedésével találkozunk. A kvantumos viselkedés egyik legfontosabb, mondhatni, karakterisztikus megnyilvánulása egy nagyon érdekesen viselkedő korreláció-típus, az összefonódás. Erre klasszikus valószínűségi modellekkel leírt klasszikus rendszerek nem képesek, ugyanakkor kvantumrendszerek esetében az összefonódás egyszerű következménye a Hilbert-tér formalizmusnak. Az összefonódás, illetve tágabb értelemben a kvantumos korrelációk vizsgálata, a gyakorlati alkalmazásokon túl, egy nagyon fontos nézőpont a klasszikus és kvantum fizika közti különbségek megismeréséhez. Matematikus hallgatók számára is érdekes lehet egy általánosított valószínűségelmélet megismerése.

Aktuális információk

Aktuális információk, tárgykövetelmények, házi feladatok, hirdetések a tárgy félévenkénti honlapján olvashatóak, mely jelenleg:

http://www.phy.bme.hu/~szalay/teach/18tavasz-osszefonodas/