BMETE15AX15

Tantárgy adatok
Tárgy címe: Fizika A2E
Neptun kód: BMETE15AX15
Felelős oktató: Dr. Szunyogh László
Felelős tanszék: Elméleti Fizika Tanszék
Képzés: Mérnök oktatás
Tantárgy adatlapja: BMETE15AX15
Követelmények, Információk

Fizika A2E

 

Előadó: Szunyogh László, egyetemi tanár, Elméleti Fizika Tanszék

A Fizika A2E tárgy adatlapja

Ajánlott irodalom:

Alvin Hudson - Rex Nelson: Útban a modern fizikához 24-35. fejezetek

Kovács Endre, Paripás Béla: Fizika II.

Alapkérdések és válaszok

Gyakorlatanyagok: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Követelmények:

Aláírás: A TVSZ előírásainak megfelelően a gyakorlatok legalább 70 %-án részt kell venni. Erről a gyakorlatvezetők katalógust vezetnek.

A félév folyamán két gyakorlat zárthelyit írunk:

1. ZH 2017. március 20. hétfő 14-16, E1B terem

2. ZH 2017. május 15. hétfő 14-16,  E1B terem

Mindkét zárthelyit pótolni lehet a pótlási héten (pótZH): 2017. május 19. péntek 14-18, K275 terem

A pótZH megtekintése:  2017. május 23. kedd 14-16

PótpótZH (aláíráspótló vizsga, díjköteles, fel kell venni a Neptunban!):  2017. május 24. szerda 10-12, K174 terem
A vizsgaidőszakban tartandó aláíráspótló vizsgán (pótpótZH) az vehet részt, akinek van legalább egy sikeres ZH-ja (vagy az egyiket elsőre sikeresen megírta, vagy a pótZH-n az egyik ZH-t sikeresen pótolta). A pótpótZH anyaga a félév teljes tematikáját lefedi.

Az Alapkérdéseket a ZH-k első részében kérjük számon, ezek 80% alatti teljesítése a ZH elégtelen értékelését vonja maga után (és a ZH-k második részét nem is értékeljük). Mindkét zárthelyin legalább 40%-os (elégséges (2)) teljesítményt kell elérni, ez az aláírás megszerzésének feltétele.

 

Vizsgajegy:

 

Az évközi és pótZH-kon megszerzett eredmények alapján megajánlott vizsgajegy szerezhető: 55 és 70 % közötti összesített eredmény esetén az ajánlott jegy elégséges (2), 70% felett közepes (3), 85% felett jó (4). Jeles (5) megajánlott vizsgajegy nem szerezhető. Pótpótzh alapján maximálisan 40% érhető el, tehát nem szerezhető megajánlott vizsgajegy.

 

Gyakorlat eredmények és megajánlott vizsgajegyek

 

Azon aláírással rendelkező hallgatók, akik nem szereztek megajánlott jegyet, vagy szereztek, de nem fogadták el,  a vizsgaidőszakban a Neptunon meghirdetett időpontokban vizsgazárthelyit írnak. Ha ennek eredménye elégtelen (1), a vizsgajegy elégtelen (1). Amennyiben a vizsgazárthelyi is legalább elégséges (2), akkor a vizsgajegyet a V=(VZH+G)/2 pontszámból kapjuk, ahol VZH a vizsgazárthelyi pontszáma, G pedig a gyakorlat zárthelyik pontszámának átlaga. 100 pontra normált V pontszám esetén az érdemjegy (ÉJ):

        ÉJ V
Elégtelen (1) 20-39
Elégséges (2) 40-54
Közepes (3) 55-69
Jó (4) 70-84
Jeles (5) 85-100

       

Tipikus vizsgakérdések

 

Vizsgaidőpontok:

2017. május 24. szerda és május 25. csütörtök: A megajánlott jegy beírására szolgáló vizsgaalkalmak. Csak azok vegyék föl, akik megajánlott jegyet szereztek és azt elfogadják.

2017. május. 30.  kedd 10-12  F29 (írásbeli nagyZH)

2017. jún. 7. szerda 10-12 MGFEA  (irásbeli/szóbeli)

2017. jún. 15. csütörtök 13-15 (szóbeli)