BMETE13AX01

Tantárgy adatok
Tárgy címe: Fizika K2A
Neptun kód: BMETE13AX01
Felelős oktató: Dr. Beleznai Szabolcs, Dr. Lenk Sándor
Felelős tanszék: Atomfizika Tanszék
Képzés: Mérnök oktatás
Tantárgy adatlapja: BMETE13AX01
Követelmények, Információk

Aktuális információk

Tárgyadatlap itt letölthető

Tárgykód: BMETE13AX01
Követelmény: 3/0/0/V/4

Oktatók:

Dr. Lenk Sándor tudományos munkatárs, BME Atomfizika Tanszék, lenk[kukac]eik.bme.hu

Dr. Beleznai Szabolcs adjunktus, BME Atomfizika Tanszék, beleznai[kukac]eik.bme.hu

 

HF eredmények - megajánlott jegyek 2020-05-19-i állapot (max 20 pont)

 

Aki szeretne megajánlott jegyet kapni, május 21 csütörtökig még beadhatja az elektromosság feladatot (boroscsanadors[kukac]gmail.com email címre) és a rezgés/hullámtan feladatot (lenk(kukac)eik.bme.hu).

(lefotózott vagy szkennelt kitöltött feladatlap, név felül - kérlek, olvashatóan írjatok!)

 

Beadandó egyéni Házi Feladatok (Elektromosság, Mágnesség)

 

Pontozás: 1. feladat elmélet (3 pont), 2. feladat elmélet (2 pont), 3. feladat számítás (5 pont)

 

Távoktatási tájékoztatás Fizika K2A tantárgy

  1. A távoktatás módja

Az 5. oktatási héten az előadás időpontjára a rektor Úr rendkívüli szünetet rendelt el. Ennek megfelelően az előadás és a tervezett kis zárthelyi dolgozat elmaradt.

A 6. és 7. heti előadás helyett a tananyagot egyénileg kell elsajátítani. A jegyzet elérhető a http://physics.bme.hu/BMETE13AX01_kov honlapon. Az előadások anyagát a Mágnesség alcím alatt szereplő pdf formátumú dokumentumokban érhetik el. Amennyiben az anyaggal kapcsolatban kérdésük van azt e-mailben a beleznai[kukac]eik.bme.hu e-mail címen tegyék meg.

A 8. oktatási héttől (április 9-től) az előadások tartását Lenk Sándor, a Microsoft Teams környezetben a rezgések és hullámok témakörökben folytatja.

  1. Aláírás megszerzése

A kiszárthelyiket, mint az aláírás megszerzésének feltételét elhagyjuk. A kurzust felvett hallgatókat vizsgára bocsátjuk, “Aláírva” bejegyzéssel.

  1. Megajánlott jegy szerzésének módja

A megajánlott jegy szerzésének lehetőségét megtartjuk. A megajánlott jegy szerzésének módját azonban kis zárthelyikről házi feladatokra módosítjuk. Mivel az 5. heti kiszárthelyi – a rendkívüli rektori szünet miatt – elmaradt, így megajánlott jegyet két házi feladat alapján lehet szerezni.

Az Elektromágnességtanból az eredetileg meghírdetett menetrendnek megfelelően Beleznai Szabolcs egységesen a 9. oktatási héten (április 16-án) tűz ki házi feladatokat, egyénileg minden hallgató számára. Beadási határidő május 1. A megoldásokat az előadó e-mailben várja (boroscsanadors[kukac]gmail.com). Elérhető pontszám 10 pont.

Ezzel szemben a Rezgések és hullámok témaköréből a feladatok kitűzése a 8. oktatási héttől (április 9-től) folyamatos lesz. Az előadó minden előadás végén kitűz feladatokat, melyek közül a hallgatók választhatnak. A feladatra az elsőként jelentkező kapja meg a lehetőséget, hogy a kitűzött feladatból megajánlott jegyet szerezzen. A feladat megoldására elvileg 15 nap áll rendelkezésre. Ám amennyiben a hallgató a megoldását a kiadást követő hét keddig lenk(kukac)eik.bme.hu e-mail címen benyújtja, úgy szóbeli javításra van lehetősége. Az előadó reméli, hogy ezzel sokan élnek, emiatt úgy tervezi, hogy jellemzően az első két tanórában lesz új anyag, míg a harmadik tanórát az előadó arra használja, hogy a megajánlott jegyet szerezni kívánó hallgatókkal egyénileg a megoldásáról diszkutáljon, illetve ahhoz kapcsolódóan – javító szándékkal – kérdéseket tegyen fel. Elérhető pontszám 10 pont.

A 14. héten (május 21-én) lehetőséget biztosítunk a házi feladatok pótlására, illetve javításra mindkét témakörből. A pótlásnál, javításnál választásra, disszkuszióra már nincs lehetőség. A beadási határidő június 5.

 

A két beadandó házi feladatból megszerzett pontokat összeadjuk (max 10 + 10 pont érhető el). A megajálott jegyek a következőképpen számolandók:

8 -10 pont elégséges (2)

11-13 pont  közepes (3)

14-16 pont  jó (4)

17-20 pont jeles (5)

 

  1. Vizsga a tárgyból

Azon hallgatók, akik nem szereznek megajánlott jegyet vagy azt nem fogadják el a vizsgaidőszakban szóbeli vizsgát tehetnek.

2020.03.30.

 

Dr. Beleznai Szabolcs                                                                                           Dr. Lenk Sándor

tárgyfelelős                                                                                                          oktató

 

 

Szóbeli vizsga:

Szóbeli vizsga 2 db tételből  A vizsgázás feltéle 3 db beugró kérdés helyes megválaszolása.

 

Beugró kérdések 2020

 

Tananyag (letölthető pdf):

forrás: https://www.pinterest.com