BMETE12MF57

Tantárgy adatok
Tárgy címe: Fotonika laboratórium
Neptun kód: BMETE12MF57
Felelős oktató: Dr. Lenk Sándor
Felelős tanszék: Atomfizika Tanszék
Képzés: MSc fizikus
Tantárgy adatlapja: BMETE12MF57
Követelmények, Információk

Aktuális információk

A 2018/19 év tavaszi félévében a következő laborgyakorlatokra kerül sor:

Semilab Zrt: Optikai méréstechnikák a félvezető iparban

Wigner FK: Femtoszekundumos impulzusok diagnosztikája és kompressziója

Wigner FK: Széntartalmú anyagok vizsgálata Raman spektroszkópiai mérésekkel

Femtonics Kft: Két-foton lézer-pásztázó mikroszkóp

FETI Kft: Optikai szálak vizsgálata – becsatolás, hullámvezetés, erősítés

 

A 2017/18 év tavaszi félévében a következő laborgyakorlatokra került sor:

BME Elektronikai Technológia Tanszék: Lézeres mikromegmunkálás

Semilab Zrt: Optikai méréstechnikák a félvezető iparban

Femtonics Kft: Két-foton lézer-pásztázó mikroszkóp

FETI Kft: Optikai szálak vizsgálata – becsatolás, hullámvezetés, erősítés

Wigner FK: Femtoszekundumos impulzusok diagnosztikája és kompressziója

 

A 2016/17 év tavaszi félévében a következő laborgyakorlatokra került sor:

BME Elektronikai Technológia Tanszék: Lézeres anyagmegmunkálás

FETI Kft: Optikai szálak vizsgálata – becsatolás, hullámvezetés, erősítés

Femtonics Kft: Két-foton lézer-pásztázó mikroszkóp

Semilab Zrt: Képalkotó fotolumineszcencia méréstechnika

Wigner FK: Femtoszekundumos impulzusok diagnosztikája és kompressziója

 

A tárgy előfeltétele A fotonika alapjai tárgy teljesítése.