BMETE12AF28

Tantárgy adatok
Tárgy címe: Spektroszkópia
Neptun kód: BMETE12AF28
Felelős oktató: Dr. Lenk Sándor
Felelős tanszék: Atomfizika Tanszék
Képzés: BSc fizikus
Tantárgy adatlapja: BMETE12AF28
Követelmények, Információk

OKTATÓK

Dr. Lenk Sándor, Dr. Péczeli Imre

JELENLÉTI KÖVETELMÉNYEK

Részvétel a gyakorlatok 70%-án
Ellenőrzés: névsor minden gyakorlaton

SZÁMONKÉRÉSEK

2 db 90 perces zárthelyi (időpontok és tematika a gyakorlatok időbeosztásánál)

A FÉLÉV VÉGI OSZTÁLYZAT KIALAKÍTÁSA

Az összpontszámba a 2 zárthelyi eredménye számít bele. Az elégtelentől különböző félévközi jegy és az aláírás elérésének feltétele – a jelenléti követelmények teljesítésén túl – az, hogy mindegyik 90 perces zárthelyi eredménye és az összpontszám is elérje a maximálisan elérhető pontszám 40%-át. Ekkor a félévközi jegy az összpontszám alapján az alábbi módon adódik:
 
0 – 39%: elégtelen (1)
40 – 55%: elégséges (2)
56 – 70%: közepes (3)
71 – 85%: jó (4)
86 – 100%: jeles (5)

PÓTLÁSOK

A TVSz szerint alanyi jogon járó pótlás(ok)ra a pótlási héten van lehetőség. Maximum 2 zárthelyi pótolható.
 
Egy sikertelen pótzárthelyi további pótlására különeljárási díj befizetése ellenében van lehetőség.
 
A pótlás alkalmával azok a hallgatók, akik a félév során minden ellenőrzést sikeresen teljesítettek, lehetőséget kapnak javítására. Az ekkor elért pontszám helyettesíti a korábbi pontszámot.

JEGYZET

Jánossy L. - Tasnádi P. - Gnädig P.: Vektorszámítás I., II., III.

GYAKORLATOK ANYAGA

1. gyakorlat

2. gyakorlat

3.gyakorlat