BMETE11MF39

Tantárgy adatok
Tárgy címe: Optikai spektroszkópia az anyagtudományban
Neptun kód: BMETE11MF39
Felelős oktató: Dr. Bordács Sándor
Felelős tanszék: Fizika Tanszék
Képzés: MSc fizikus
Tantárgy adatlapja: BMETE11MF39
Követelmények, Információk

Aktuális információk

Oktatók: Dr. Bordács Sándor egyetemi adjunktus (BME Fizika Tanszék), Dr. Kamarás Katalin kutatóprofesszor (Wigner, SZFI)
Követelmény: 3/0/0/v/4
Nyelv: magyar
Félévközi számonkérések: -        
A félév végi osztályzat kialakítása szóbeli vizsga alapján történik a házifeladatok figyelembe vételével. 
Konzultációk: egyéni egyeztetés alapján
Az előadások időpontja és helye: péntek 9:15-11:30, K. épület KF 85
 

ELŐADÁSOK

1. Előadás: Fényterjedés izotrop közegekben

2. Előadás: Anizotrop közegek optikai válaszfüggvényei

3. Előadás: Optikai válaszfüggvények mirkoszkopikus modelljei

4. Előadás: Elektron gerjesztések fémekben és félvezetőkben

5. Előadás: Házifeladatok bemutatása 1.

6. Előadás: Csoportelmélet, kiválasztási szabályok

7. Előadás: Infravörös spektroszkópia

8. Előadás: Raman-spektroszkópia, Anizotrópia IR és Raman-spektrumokban

9. Előadás: Ellipszometria és fotolumeszcencia

10. Előadás: Közeltér-módszerek

11. Előadás: Röntgen spektroszkópia (Németh Zoltán, Wigner)

12. Előadás: Időfelbontásos spektroszkópia

13. Előadás: Házifeladatok bemutatása 2.