BMETE11MF39

Tantárgy adatok
Tárgy címe: Optikai spektroszkópia az anyagtudományban
Neptun kód: BMETE11MF39
Felelős oktató: Dr. Bordács Sándor
Felelős tanszék: Fizika Tanszék
Képzés: MSc fizikus
Tantárgy adatlapja: BMETE11MF39
Követelmények, Információk

Aktuális információk

Oktatók: Dr. Bordács Sándor egyetemi adjunktus (BME Fizika Tanszék), Dr. Kamarás Katalin kutatóprofesszor (Wigner, SZFI)
Követelmény: 3/0/0/v/4
Nyelv: magyar
Félévközi számonkérések: -        
A félév végi osztályzat kialakítása szóbeli vizsga alapján történik a házifeladatok figyelembe vételével. 
Konzultációk: egyéni egyeztetés alapján
Az előadások időpontja és helye: péntek 9:15-11:30, K. épület KF 85
 

Lectures (2018, spring)

1. Lecture: Light propagation in an isotropic material

2. Lecture: Infrared spectroscopy

3. Lecture: Raman spectroscopy

4. Lecture: Symmetry principles in spectroscopy

 Homework 1

5. Lecture: Light polarization and anisotropic materials Practical KK transformation and anisotropy

6. Lecture: Classical response functions:Drude model, oscillator model

7. Lecture: Quantum mechanical description of the optical response (Fermi's golden rule, Kubo formula)

8. Lecture: Optical spectra of the hydrogen atom and semiconductors

 Homework 2

9. Lecture: X-ray spectroscopy

10. Lecture: Near-field methods

 Nanoscale characterization with scattering-type scanning near-field infrared microscopy

11. Lecture: Time resolved methods

12. Lecture: Ellipsometry, Emission spectroscopy

13. Lecture: Spectroscopy of correlated systems

 Topics (Hungarian)

ELŐADÁSOK (2017, tavasz)

1. Előadás: Fényterjedés izotrop közegekben

2. Előadás: Anizotrop közegek optikai válaszfüggvényei

3. Előadás: Optikai válaszfüggvények mirkoszkopikus modelljei

4. Előadás: Elektron gerjesztések fémekben és félvezetőkben

5. Előadás: Házifeladatok bemutatása 1.

6. Előadás: Csoportelmélet, kiválasztási szabályok

7. Előadás: Infravörös spektroszkópia

8. Előadás: Raman-spektroszkópia, Anizotrópia IR és Raman-spektrumokban

9. Előadás: Ellipszometria és fotolumeszcencia

10. Előadás: Közeltér-módszerek

11. Előadás: Röntgen spektroszkópia (Németh Zoltán, Wigner)

12. Előadás: Időfelbontásos spektroszkópia

13. Előadás: Házifeladatok bemutatása 2.