BMETE11MF17

Követelmények, Információk
Tárgynév, tárgykód Honlap Típus Kredit Óra Félév Ajánlott félév Nyelv
EA GY LAB 1 2 3 4
KÖZÖS ALAPTÁRGYAK ÉS KÖTELEZŐ TÁRGYAK (összesen 31 kredit)
Nanotechnológia és anyagtudomány www K/v 5 3

minden ősz I/II


angol
Fizika Laboratórium NA www K/f 6

6 minden ősz I/IINumerikus módszerek www K/f 6 4
2 minden ősz I/IIKollokvium 1 www K/f 1 1

minden félév
I/II


Kollokvium 2 www K/f 1 1

minden félév

I/II

Kötelezően választható törzstárgy (2 tárgy választandó az alábbi listából, összesen 10 kredit)
Részecskefizika www KV/v 5 2 1
minden ősz I/II


angol
Magfizika www KV/v 5 2 1
minden tavasz
I/II

magyar
Statisztikus fizika 2. www KV/v 5 2 1
minden ősz I/II


angol
A fotonika alapjai www KV/v 5 2 1
minden ősz I/II


angol
Számítógépes szimuláció a fizikában www KV/f 5 2 1
minden tavasz
I/II

angol
Orvosi képalkotás www KV/v 5 3 1
minden ősz I/IIKötelezően választható gazdaságtudományi tárgy (1 tárgy választandó az alábbi listából, összesen 2 kredit)

Befektetések
Befektetések BMEGT35M004
www KV/v 2 2

minden tavasz
I/II


Befektetések www KV/v 2 2

minden tavasz
I/II


Befektetések www KV/v 2 2

minden tavasz
I/II


Befektetések www KV/v 2 2

minden tavasz
I/II


ÖNÁLLÓ KUTATÁS (összesen 56 kredit)

Önálló laboratórium 1
K/f 7

7 minden félév
I/II


Önálló laboratórium 2
K/f 13

13 minden félév

I/II

Diplomamunka-készítés
K/f 30

30 minden félév


I/II
Szeminárium 1
K/f 2
2
minden félév I/II


angol
Szeminárium 2
K/f 2
2
minden félév
I/II

angol
Szeminárium 3
K/f 2
2
minden félév

I/II
angol
Szeminárium 4
K/a 0
2
minden félév


I/II angol
SZAKTÁRGYAK (összesen 24 kredit választandó az alábbi listából)

Kiemelt kötelezően választható szakmai tárgyak (az alábbi listából legalább 13 kredit)

A nanofizika alapjai
KV/v 5 3

minden tavasz
I/II

angol
Fejezetek a modern anyagtudományból
KV/v 3 2

minden tavasz
I/II

magyar
Félvezetők fizikája
KV/v 3 2

minden ősz I/II


angol
Modern szilárdtestfizika
KV/v 7 3 2
minden ősz

I/II
angol
Optikai spektroszkópia az anyagtudományban
KV/v 5 3

minden tavasz
I/II

angol
Nanoelektronika az információtechnológiában
KV/v 3 2

minden tavasz
I/II

angol
Nanotechnológia laboratórium
KV/f 4

3 minden tavasz
I/II


Anyagtudomány laboratórium
KV/f 4

3 minden tavasz
I/II


Trendek a nanotechnológiában
KV/f 2 2

páratlan tavasz
II
I angol
Trendek az anyagtudományban
KV/f 2 2

páros tavasz
I
II magyar
További kötelezően választható tárgyak

Csoportelmélet a szilárdtestkutatásban
KV/v 3 2

minden tavasz
I/II

angol
Mágnesség elmélete
KV/v 5 2 1
minden tavasz
I/II

angol
Szupravezetés
KV/v 3 2

minden ősz I/II


angol
Kvantuminformatika
KV/v 3 2

minden tavasz
I/II

angol
Kvantumszámítógép-architektúrák
KV/v 3 2

páros ősz II
I
angol
Transzport komplex nanoszerkezetekben
KV/v 3 2

páratlan ősz I
II
angol
Elméleti nanofizika
KV/v 5 2 1
páratlan ősz I
II
angol
Felületfizika és vékonyrétegek
KV/f 3 2

páros tavasz
I
II magyar
Kémiai módszerek a nanotechnológiában
KV/v 3 2

páratlan ősz I
II
angol
Mágneses rezonancia
KV/v 5 2 1
páros tavasz
I
II angol
Topologikus szigetelők
KV/v 3 2

páratlan ősz I
II
angol
Szilárdtestek elektronszerkezete
KV/v 5 2 1
????angol
Atomi szintű számítógépes szimulációkOptikai anyagok és technológiák
KV/v 5 3

páros tavasz
I
II ???
Nemkonvencionális anyagok
KV/v 3 2

páratlan ősz I
II
???
Bevezetés az adattudománybaFizika BSc képzésből felvehető kötelezően választható tárgyak ( A tárgy a BME fizika BSc képzésben szerepel kötelező vagy kötelezően választható szakmai tárgyként, így értelemszerűen csak akkor vehető fel, ha a korábban még nem lett teljesítetve)

Szilárdtestfizika alapjaiAlkalmazott szilárdtestfizika


angol
A felületfizika alapjai
KV/f 3 2

minden ősz I/IIAnyagtudomány alapjai és alkalmazásai
KV/v 3 2

minden ősz I/IIMikro- és nanotechnológiák
KV/f 3 2

minden ősz I/IISzámítógépes mérésvezérlés
KV/f 3

2 minden tavasz
I/II


Számítógépes mérésvezérlés projektmunka LabVIEW környezetben
KV/f 3

2 minden tavasz
I/II


Tudományos programozás
KV/f 4 1
2 minden tavasz
I/II

angol
Fleischer tárgyaA BME TTK Fizikus MSc képzés további specializációiról összesen 6 kreditnyi tárgy külön kérvény nélkül felvehető
SZABADON VÁLASZTHATÓ TÁRGYAK (tetszőleges tárgy a BME kínálátából, összesen 9 kredit). A kötelezően választható tárgyakon túl az alábbi lista tárgyait ajánljuk.

Kölcsönható spin-rendszerek valós anyagokbanRezonancia módszerek IIMágnesség elmélete IINanofizika szeminárium I-IINobel-díjas fizika a mindennapi életünkbenTopologikus szigetelők IIKRITÉRIUMTÁRGYAK

Fizikai alapismeretek
K/a 0


minden ősz I/IISzakmai gyakorlat
K/a 0

9 minden ősz

I/II


Jelmagyarázat:

Tárgytípus: K - kötelező, KV - kötelezően választható, SZV - szabadon választható

Követelmény: v - vizsga, f - félévközi jegy, a - aláírás

l - Ajánlott félév azoknak, akik páratlan évben kezdték a szakirányt (például 2019-ben)

ll - Ajánlott félév azoknak, akik páros évben kezdték a szakirányt (például 2020-ban)

Linkek: a tárgy névre kattintva az akkreditációc lapot, míg a "www" linkre kattintva az aktuális információkat tartalmazó weblapot érjük el.